BildearkivForsideKontaktSitemapEngelskNorsk
NCE-SE.NO > Nyheter > Mulig samarbeid om testfasiliteter

Nyheter

Mulig samarbeid om testfasiliteter

Ja, takk begge deler. Deltakerne på temadagen om testfasiliteter mente det var gode muligheter for å samarbeide om felles testfasiliteter. Både om et felles test- og verifiseringssenter på Kongsberg, og om et samarbeid mellom testmiljøene i aksen Grenland – Notodden – Kongsberg.

lup_testfolk

F.v. Truls E. Moe, Dag Jørstad, Tor Olav Sperre og Rolf Olaf Larsen. Foto: Kathrine Kirkevaag, NCE SE.

Sterkere konkurranse og stadig strengere krav til funksjonalitet og kvalitet, har ført til et økende behov for testing og verifisering hos bedriftene. Representantene fra Kongsbergindustrien ga uttrykk for at det er ønskelig å få til et samarbeid om testing og verifisering, men at de også har behov for å ha utstyr og testfasiliteter i egen bedrift, spesielt i de innledende fasene av produktutviklingen. Da er fleksibilitet og kort vei mellom utvikling og testing av avgjørende betydning.

Forprosjekt for å avklare ønsker for et felles test- og verifiseringssenter
Teknisk Institutt og leverandørutviklingsprosjektet i NCE Systems Engineering (NCE SE) med støtte fra VRI Industri Buskerud inviterte til temadag om testfasiliteter. Leverandørutviklingsprosjektet gjennomførte for to år siden en undersøkelse for å kartlegge hva de ulike bedriftene hadde av testutstyr og hva de hadde behov for. Resultatene fra undersøkelsen viste at det finnes mye overlappende testutstyr,  og at mye av utstyret står ledig i perioder. 

– Leverandørutviklingsprosjektet har fått midler fra Kongsbergregionen til et forprosjekt for å se på muligheten til å samle de eksisterende testressursene på Kongsberg i et felles senter, eller under felles koordinering, fortalte Truls E. Moe, prosjektleder for leverandørutviklingsprosjektet i NCE SE. – Med de positive signalene vi har fått i dag, vil vi fortsette arbeidet og kartleggingen. Det er dyrt for bedriftene å sitte på utstyr og kompetanse som de ikke bruker hele tiden. Vi må derfor se på hva det er hensiktsmessig og lønnsomt å samarbeide om. Hvilke testfasiliteter et eventuelt felles senter skal ha og hvordan det skal organiseres, er det for tidlig å si noe om, understreket han.

Testsenter med egen flyplass og brygge
Temadagen samlet 24 respresentanter fra partnerne og medlemsbedriftene til NCE SE og representanter fra testsenterne på Herøya, Notodden og Teknologisk Institutt på Kongsberg. I tillegg til diskusjonen om et felles testsenter, ble planene for de nye testsentrene på henholdsvis Herøya og Notodden presentert. Deltakerne fikk også høre om det som allerede finnes av tilgjengelig utstyr og testmuligheter hos Teknologisk Institutt i Teknologiparken på Kongsberg.

Tor Olav Sperre, fra Sperre AS og Telemark Teknologipark (TTP) fortalte om testsenteret de har bygd opp i Teknologiparken på Notodden.

– Det er ikke mange teknologiparker som er så sentralt plassert og kan skilte med egen flyplass og brygge. Her er det god plass, og vi har vi bygd opp et testsenter med haller som har kraner, kulvertsystemer, cleanrom, klimakammer, sveis og maskinering, fiber, elektro og store utendørs test områder, og vi har trykktanker for subsea-testing, forteller Sperre.

Teknologiparken kan også tilby en subsea test-site i åpent vann.
– Vi bruker Heddalsvannet som testbasseng. Der kan vi teste ned til 50 meters dyp. Fordelen ved å bruke Heddalsvannet, er at det aldri er store bølger, bunnforholdene er gode og du slipper problematikken med flo og fjære. Dette bidrar til å redusere testkostnadene betydelig, understreket Sperre.

Nå planlegger teknologiparken et nytt byggetrinn for å tilby ytterligere testfasiliteter, og har inngått en intensjonsavtale med SIVA som satser på testanlegg for næringslivet gjennom programmet Norsk Katapult.

– Her blir SIVA byggherre. Vi planlegger å bygge ut 5000 kvadratmeter, og SIVA vil investerer 100 MNOK i test og produksjonsmateriell, forteller Sperre som nå jobber med å inngå kontrakter og leieavtaler med bedriftene som skal inn i bygget. – Skal vi få satt igang, må vi ha 70 % av avtalene i boks. Så langt har vi inngått avtaler med en tredjedel av bedriftene, så dette blir spennende, sier Sperre.

Norges sterkeste prosessindustrimiljø
Rolf Olaf Larsen ved Herøya Industripark fortalte om den transformasjonen som har funnet sted i Grenland.

– Fra å huse en stor virksomhet, har industriparken i dag 80 selskap, mange med mindre enn 10 ansatte. Sammen representerer de en enorm ressursbase med industriell kompetanse innen prosess- og kjemisk industri, forteller Larsen.

Den store endringen er at det er færre prosjekter som kommer ferdig utviklet.
– Vi må engasjere oss i uferdige prosjekter og legge til rette for det. Derfor bygger vi opp en nasjonal pilotarena for testing og utvikling av prosesser og teknologier som krever høy industriell kompetanse. Lavere prosesskostnader har stor effekt på avkastning av prosjektene, sier Larsen.

Kommersiell aktør i Teknologiparken på Kongsberg
Siden 2001 har Teknologisk Institutt (TI) hatt tilholdssted i Teknologiparken på Kongsberg. Dag Jørstad er leder for de 56 medarbeiderne som jobber med testing, analyse, undersøkelser og ved laboratoriene i TI.

– Vi er en kommersiell aktør som tilbyr en rekke tjenester som strekker seg fra mekanisk testing, metallografiske strukturundersøkelser av metaller, kjemisk og fysikalsk testing av kompositter, vi gjør styrketester og klimatester. Mange av våre kunder er bedrifter i teknologiparken. Ser vi på det utstyret og de testfasilitetene vi samlet sett har på Kongsberg, så utgjør dette en stor ressurs, sier Jørstad.

omvisningTI
T.h. Erik Haugejorden, TI, tok deltakerne på temadagen med på omvisning hos TI.

Markedsfører hverandre
Jørstad er enig med Rolf Olaf Larsen og Tor Olav Sperre at disse miljøene ikke må se på hverandre som konkurrenter.

–  Vi utfyller hverandre. Ved å framsnakke hverandres muligheter og fasiliteter, er vi hverandres markedsførere, sier Rolf Olaf Larsen fra Herøya Industripark.

– Ja, sammen må vi markedsføre mulighetene i aksen Grenland – Notodden – Kongsberg. Det er derfor det er så viktig å skape slike møteplasser som denne samlingen. Her får vi kunnskap om hva de andre kan tilby, og vi ser hvilke muligheter dette gir for bedriftene i regionen og for egen satsing, poengterer Tor Olav Sperre.

Dette er tilbakemeldinger prosjektleder Truls Moe, er svært fornøyd med.
– Oppmøtet og responsen på temadagen har vært veldig god. Flere ønsket at vi opprettet et faglig nettverk for de som jobber med testing og verifisering. Den utfordringen har jeg tatt og vil følge opp med en ny samling, sier Moe.


 Utskriftsvennlig versjon
Skrevet 05.10.15