BildearkivForsideKontaktSitemapEngelskNorsk
NCE-SE.NO > Kunnskapsutvikling > Kunnskapsutvikling

Kunnskapsutvikling

Kunnskapsutvikling

En felles kompetansebase gjør Kongsbergklyngen robust og effektiv. NCE Systems Engineering (NCE SE) bidrar til å utvikle denne kompetansebasen, slik at Kongsberg og Norge blir et attraktivt sted å plassere utviklings- og industrialiseringsoppgaver basert på det ledende Systems Engineering-miljøet i Europa.

Kompetansebasen, med Systems Engineering som kjernekompetanse, er tilpasset for bruk i mange forretningsområder og fagdisipliner. NCE SE bidrar til å øke synergimulighetene mellom bedriftene, slik at de kan lære av hverandre og øke sin konkurransedyktighet. Kunnskapsutvikling er et viktig virkemiddel for å oppnå dette.

Etablerer forskningsenhet
NCE SE etablerte i 2012 Norsk Institutt for Systems Engineering (NISE) sammen med Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) (Høgskolen i Sørøst-Norge fra 01.01.2016). NISEs viktigste oppgave er å bidra til å styrke det faglige fellesskapet mellom forskningsinstitusjoner og teknologibedriftene i NCE SE. Gjennom samarbeid med internasjonalt ledende forsknings- og utviklingsmiljøer (FoU) vil NISE tilby bedriftene spisskompetanse innen Systems Engineering knyttet til viktige teknologidisipliner som materialer, mekatronikk og requirements management. Samtidig bidrar FoU-partnerne i bedriftenes FoU-prosjekter. Kongsbergbedriftene samarbeider om å skaffe ressurspersoner til NISE, og resultatet er at NISE har inngått avtale med faglig sterke ressurser til både forskning og undervisning. NISE er organisert som et institutt under Fakultet for Teknologi på HBV og masterprogrammet Systems Engineering ligger nå under NISE.

Videreutvikler masterprogrammet innen Systems Engineering
Den globale konkurransen som bedriftene opplever, krever studietilbud som er tilpasset teknologiindustriens behov. Bedriftene og HBV samarbeider godt, blant annet formalisert gjennom et “Industrial Advisory Board” som består av toppledere fra bedriftene og en “Reference Group” som består av fagpersoner fra bedriftene. Disse gir råd om strategisk utvikling for fagområdet og om de overordnede faglige og økonomiske rammene for studiet.

I tillegg til at masterprogrammet Systems Engineering er blitt styrket med undervisningskrefter, kan programmet også glede seg over å ha fått fire nye industripartnere. Det jobbes med å utvikle kurs i Lean Product Development og Knowledge Management. Dette er begge kurs som etterspørres i industrien.

Samarbeidsavtalen med Stevens Institute of Technology er under fornyelse, og det er lagt en plan for hvordan denne relasjonen skal videreutvikles i årene fremover. Samarbeidet er viktig for å opprettholde et høyt akademisk nivå på masterprogrammet.

bilde
For mer informasjon om delprosjekt "Kunnskapsutvikling", ta kontakt med prosjektleder Leif Næss.
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

 Utskriftsvennlig versjon
Skrevet 21.10.16