BildearkivForsideKontaktSitemapEngelskNorsk
NCE-SE.NO > Nyheter > Søknadsfrister for ulike støtteordninger

Nyheter

Søknadsfrister for ulike støtteordninger

Her finner du en samlet oversikt over ulike støtteordninger i virkemiddelapparatet. Ordningene er opprettet for å legge til rette for fornyelse, innovasjonsevne, konkurransekraft og verdiskaping i næringslivet.

SkatteFUNN

SkatteFUNN er en rettighetsbasert ordning. Alle skattepliktige bedrifter som driver næringsvirksomhet i Norge kan søke om midler fra SkatteFUNN. Store bedrifter får 18 prosent fradrag på skatten, mens små og mellomstore bedrifter får 20 prosent fradrag. Fradrag kan gis i maksimalt tre år. Ett års forlengelse kan søkes.

Søknadsfrist: Løpende søknadsmottak og -behandling hele året, men søknader innen
1. september
garanteres behandling i løpet av året.
For mer informasjon: www.skattefunn.no

Nærings-ph.d

Doktorgrad i bedriften
Nærings-ph.d. (doktorgrad i bedriften) er en treårig forskerutdannelse der kandidatene tar en ordinær doktorgrad. Stipendiaten er ansatt i en bedrift, og bedriften får et årlig økonomisk tilskudd fra Norges forskningsråd som tilsvarer maksimalt 50 prosent av gjeldende stipendiatsats i tre år. 

For mer informasjon: www.forskningsradet.no/naeringsphd

Brukerstyrt innovasjonsarena – BIA

Midler fra brukerstyrt innovasjonsarena skal støtte forsknings- og utviklingsprosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier og utfordringer, uavhengig av område eller tema. Prosjektene skal sikte inn mot innovasjoner med internasjonalt potensial. Prosjektene skal ha en varighet på 2-5 år, og prosjektet kan få en offentlig finansiering på 25-50 prosent av samlede prosjektkostnader.

For mer informasjon: www.forskningsradet.no

Tematiserte programmer:

MAROFF – maritim virksomhet og offshore operasjoner

Prosjekter som bygger opp og videreutvikler kompetanse på fagområder som er nødvendige for å realisere nyskaping innenfor maritim virksomhet og offshore-operasjoner, kan søke MAROFF.
For mer informasjon: www.forskningsradet.no/maroff


PETROMAKS 2 – program for maksimal utnyttelse av petroleumsressursene

Prosjekter som bidrar til at petroleumsressursene skaper økt verdi og internasjonal konkurransekraft kan søke PETROMAKS 2.


PETROMAKS 2 ønsker også å hjelpe små og mellomstore bedrifter til å løfte frem spennende idéer til større innovasjonsprosjekter. Det kortsiktige målet er at aktiviteten i forprosjektet skal føre til en søknad om innovasjonsprosjekt (IPN) i PETROMAKS 2. Det kan søkes om opptil 200 000 kroner pr forprosjekt. Forskningsrådets støtte kan maksimalt utgjøre 50 % av totalkostnadene til prosjektet.
For mer informasjon: www.forskningsradet.no/petromaks2


Oslofjordfondet

Oslofjordfondet skal bidra til å løse utfordringer i regionen gjennom å bringe fram ny kunnskap som bedrifter og offentlige institusjoner i de fire fylkene Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold vil ha glede og nytte av. Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling på fem områder: • Energi og miljø • Velferd, helse og omsorg • Utdanning og opplæring • Reiseliv, opplevelsesnæring og attraksjonskraft • Teknologi.
For mer informasjon: www.oslofjordfondet.no


 Utskriftsvennlig versjon
Skrevet 15.01.14