Vil realisere spennende innovasjonsprosjekt
Skrevet 07.09.16Etter å ha gjennomført forprosjektet, planlegger Norsk Institutt for Systems Engineering (NISE) nå å søke om fem millioner fra Oslofjordfondet for å utvikle innovative metoder med mål om verdiskapning i industrien.

Kristin Falk

Kristin Falk er førsteamanuensis ved Norsk Institutt for Systems Engineering ved Høgskolen i Sørøst-Norge på campus Kongsberg. Foto: NCE SE/Per Skøien

Ideen bak prosjektet er å skape samarbeid mellom verdensledende akademiske miljøer innenfor Systems Engineering, designtekning og ledelse. Samarbeidets målsetting er å skape en innovasjonsplattform for Systems Engineering som har fokus på verdiskapning.

– Vi har stor tro på Systems Engineering Innovation Platform (SEIP) som konsept for å hjelpe oppstartsbedrifter og bedrifter i SMB-kategorien til raskere å kunne identifisere om ideene deres kan realiseres kommersielt. I motsatt fall vil SEIP også på et tidlig stadium avklare om ideen ikke er realiserbar, sier førsteamanuensis Kristin Falk ved Norsk Institutt for Systems Engineering (NISE) ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Falk understreker at SEIP i høyeste grad også er ment til å hjelpe i selve engineering-prosessen for å få ideene til å fungere. Menneskelige, økonomiske og teknologiske aspekter må vurderes tidlig, og brukerkrav må være synlige gjennom hele utviklingsprosessen. Tradisjonelle Systems Engineering-prosesser overser ofte menneskelige aspekter slik som følelser, og fokuserer istedenfor på målbare krav.

Også nyttig for store bedrifter
I tillegg til oppstartsbedrifter og SMBer, er også de store etablerte bedriftene i målgruppen.

– Jeg mener at SEIP kan være svært nyttig for store virksomheter som har nye disruptive ideer de ønsker å få frem. Det passer godt for aktørene i Kongsbergklyngen. Bedriftene på Kongsberg har lang tradisjon for å drive frem suksessfylte innovasjoner. SEIP vil være et egnet verktøy også for de store bedriftene, sier førsteamanuensis Kristin Falk.

NISE avslutter nå forprosjektet, og planlegger i oktober å søke om fem millioner kroner til et hovedprosjekt gjennom Oslofjordfondet. Målet er i tillegg å egenfinasiere ytterligere fem millioner fra bedrifter som ønsker å delta, gjerne med egne case. Kristin Falk sier at Kongsberg Innovasjon og Semcon Devotek allerede er aktivt med i forprosjektet.

Kongsberg Ferrotech – et interessant case
En del av forprosjektet, som også er støttet av Oslofjordfondet, tok for seg den jobben Kongsberg Innovasjon har utført for, og sammen med, den nystartede bedriften Kongsberg Ferrotech. Kongsberg Ferrotech utvikler en vedlikeholdsrobot for internasjonal oljeindustri.

– De har i stor grad benyttet seg av Systems Engineering som metode for å ta dette konseptet videre. I tillegg tar de aktivt i bruk industrielle nettverk istedenfor å ha alle ressursene innomhus. Kongsberg Ferrotech har gjort mye riktig så langt, og de har således vært et veldig interessant case i vårt forprosjekt, sier Kristin Falk.

Det er viktig for NISE å få prosjektmidlene fra Oslofjordfondet.

– Det vil bety mye for NISE fremover. Dette handler om hele grunnlaget vårt for fremtidig aktivitet og forskning, sa instituttleder Leif Næss i NISE da forprosjektmidlene ble tildelt tidligere i år.

Last ned preliminær skisse som NISE har laget, i håndskrevet og uferdig versjon, for å beskrive SEIP-prosjektet her: Skisse Systems Engineering Innovation Platform