Videreutvikler samarbeidet skole og næringsliv
Skrevet 01.12.15Leder for systemingeniørene i FMC Technologies, Kirsten Helle, er ansatt i en 20 prosent stilling ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold som forsknings-, utviklings- og innovasjonsekspert. Hensikten er å videreutvikle og styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv.

– Jeg får kjempe-inspirasjon av å være her, sier HBVs første FoUI-ekspert, Kirsten Helle fra FMC Technologies. Her med rektor Petter Aasen.

Tekst og foto: Jan-Henrik Kulberg, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

– FMC Technologies har gjennom en årrekke hatt et tett samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). Det er derfor naturlig for oss å bidra når HBV nå initierer et samhandlingsprosjekt mellom skole og næringsliv. Vi er opptatt av å bevare teknologi- og innovasjonskunnskap på Kongsberg, og vi ser at gjennom samarbeid og deling av kunnskap tilføres kompetanse som kommer alle parter til gode, sier Rune Thoresen, Administrerende direktør, FMC Kongsberg Subsea AS.

HBV (fusjonert som Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) fra 1. januar 2016) skal ansette seks sentrale personer fra regional industri som FoUI-eksperter, og fredag 27. november ble FMC Kongsberg Subseas Kirsten Helle ønsket velkommen av rektor Petter Aasen og prosjektleder Stig Wahlstrøm.

Tidligere masterstudent
Kirsten Helle var student på det første kullet med masterstudenter i Systems engineering og ble uteksaminert fra høyskolen i 2010. Nå er hun leder for 18 systemingeniører på FMC Techologies, og tilbake på Campus Kongsberg.

– Vi er inne i et skifte i industrien, og jeg tror det er kjempeviktig å finne nye og lure måter å jobbe på. På FMC Kongsberg Subsea prøver jeg alltid få masterstudenter og trainees innnom avdelingen min, fordi unge mennesker stiller andre spørsmål enn oss som har jobbet en stund.  Det er så mange spennende, og ikke minst unge mennesker på høyskolen. Jeg merker jeg får kjempe-inspirasjon av å være her, sa Helle.

En viktig forbindelseslinje
Rektor Petter Aasen var ikke mindre entusiastisk:
– Vi har et mål om å være en forskningsinstitusjon med nær kontakt mot industrien og samfunnet rundt. Dette er veldig god operasjonalisering av det målet. Her har fakultetet tatt et veldig bra grep, gjennom å introdusere denne ordningen. Det er veldig hyggelig for meg å kunne ønske deg velkommen. Du kommer til å skape viktig forbindelseslinje mellom HBV og FMC. Målet er at du med ditt ståsted, i samarbeid med våre forskere kan utvikle prosjekter som er relevante for industrien, samtidig som de har akademisk høyde. Den nye høyskolen HSN ligger midt i et spennende og vitalt næringslivs-område, og vi blir en institusjon som får politisk innflytelse gjennom vår størrelse og tyngde, sa Aasen.

Leter etter de beste
Prosjektleder Stig Wahlstrøm fra Fakultet for teknologi og maritime fag fremhevet ambisjonene som ligger bak prosjektet med FoUI-eksperter:

– Vi jobber for å få gode kandidater fra næringslivet, som kan hjelpe oss med å øke regionale forskningsprosjekter.  Målet er 6 stykker i løpet av 2016.  Vi leter etter de riktige og beste personene, og det har vi absolutt klart denne gangen.  Det er viktig å få med næringslivet tidlig, under idè og søknadsfasen, så det blir gode prosjekter for regionalt næringsliv.

Dekan Duy Tho Do ved Fakultet for teknologi og maritime fag kom med følgende spådom:
– Fremover vil dere høre mer til begrepet industri-akademia, for vi snakker ikke lenger bare om utdanning. Vi fokuserer på hele løpet, fra forskning, utdanning og til innovasjon. Her kommer FoUI-ekspertene inn. Fakultetet har tradisjon for å tenke integrasjon mellom utdanning og bedrifter, ikke minst gjennom masteren i systems engineering. Vi vil fokusere enda mer på ikke bare å forske for oss selv, men å forske på relevanse, og det er derfor vi vil hente inn eksperter. Dette kan gi oss et særpreg når vi nå fusjonerer, og det kan bli en merkevare for oss.  i vil koble næringslivet rundt oss med de dyktige teamene vi har på fakultetet, sa dekanen.

Gruppebilde SE-instituttet

Kirsten Helle ble tatt varmt i mot av nye kolleger ved Fakultet for teknologi og maritime fag. F.v: Alberto Sols, Tamara Carleton, Rolf Qvenild, Kirsten Helle, Leif Næss, Ingerid Fossum, Silja Sverreson Gulbrandsen, Kristin Falk, Nicole Stroop Donnely, Stig Wahlstrøm og dekan Tho Do Duy.

Klar for innovativ forskning
Kirsten Helle vil blant annet samarbeidemed Kristin Falk, føresteamanuensis ved Norwegian Institute of Systems Engineering.

– Vi er veldig takknemlige for å få til et tett samarbeid med Kirsten Helle. Hun er blant FMCs fremste eksperter på Systems Engineering. Hun er både dyktig faglig, og god til å gjennomføre det hun har satt seg fore, sier Falk, som selv har lang industrierfaring.

– Jeg ser frem til at vi får igangsatt interessante forskningsprosjekter sammen med FMC.  Subseabedriftene på Østlandet er verdensledende på design og utvikling av undervanns-systemer.  Det er derfor naturlig for oss at vi knytter oss tett mot denne industrien.  Vi skal forske videre på områder hvor subseaindustrien er verdensledende (for eksempel sikkerhet, prosjektstyring og undervannsløsninger), men også på områder hvor subseaindustrien kan lære fra andre industrier (for eksempel kosteffektive prosesser og hurtig innovasjon).

– Vår oppgave som industrirettet utdannings- og forskningsorganisasjon, er å fange opp trendene i industrien, gå i dybden på disse, finne sammenhenger, utarbeide teorier og systemer, og formidle kunnskap på tvers av industrier, sier Kristin Falk.

– Det er veldig positivt at Høgskolen i Buskerud og Vestfold samarbeider med FMC Technologies i Kongsberg. Vi har lang tradisjon for næringsrettet forskning i Norge. Gjennom det samarbeidet som nå er etablert i Kongsberg, rykker industrien og forskningsmiljøene enda nærmere hverandre, til utvilsom gjensidig nytte, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Les mer om satsingen på hbv.no/foui-eksperter