Utlysning av midler til miljøteknologiprosjekter i klynger
Skrevet 04.05.17Innovasjon Norge utlyser inntil 500.000 kroner pr. prosjekt til klyngebedrifter som vil samarbeide om å få fram nye løsninger som er bedre for miljøet enn det som finnes på markedet i dag.

null