Tydelig melding til departementet
Skrevet 14.04.16Daglig leder Torkil Bjørnson i NCE Systems Engineering sendte en tydelig beskjed om finansieringsbehov til Olje- og energidepartementets statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde under hennes besøk på Kongsberg denne uken.

Olje- og energidepartementet i Kongsberg NCE Systems Engineering

Fra venstre: Christopher Carlsen (Kongsberg Ferrotech AS), fra Olje- og energidepartementet Martine Sørlie (seniorrådgiver), Ingvil Smines Tybring-Gjedde (statssekretær), Maryann Løcka (underdirektør), Marit Engebretsen (ekspedisjonssjef) og Torkil Bjørnson (NCE SE). Foto: Per Skøien, NCE SE

Bjørnson fortalte inngående om hvilke strategi kompetanseklyngen på Kongsberg legger opp til for å møte fremtidens utfordring i norsk industri. Anledningen var at NCE SE var vertskap da statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) i Olje- og energidepartementet besøkte teknologibedriftene på Kongsberg sammen med tre medarbeidere fra departementets avdeling for klima, industri og teknologi.

Trenger midler
– Vi jobber for fullt med programmet ”Klyngene som omstillingsmotor”. Samarbeidet mellom klyngene på Kongsberg, Raufoss og Halden handler om å skape en fremtidsrettet utviklingsarena for kompetanse og innovasjon, samt å gjøre kompetansen tilgjengelig for andre. På Kongsberg ønsker vi å skape et Toppindustrisenter som skal skape nye arbeidsplasser, utvikle kompetanse og drive raskere innovasjon, sier Bjørnson.

Han er klar på at dette omstillingsarbeidet krever penger fra virkemiddelapparatet for å kunne sette fart, men at Kongsberg sliter med å nå opp i kampen om midlene.

– Ikke er vi lokalisert på det kriserammede Vestlandet, ikke er vi definert som distrikt og ikke er vi en én-bransje-klynge. Det virker da litt som om vi faller mellom flere stoler. Det er ingen tvil om at vi også trenger finansiell bistand for å gjennomføre de planene som ligger i programmet ”Klyngene som omstillingsmotor”, sier Bjørnson.

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde forstår behovet.

– Jeg forstår det veldig godt. Våre budsjetter er trange, men dette er både interessant og viktig. Jeg vil ta det videre. Vi ser alvorlig på saken, og har det på vår radar. Vi er her for å lytte, lære og ta med oss informasjonen i videre arbeid, sier hun.

Innholdsrikt
Statssekretæren og hennes medarbeidere i Olje- og energidepartementet hadde en innholdsrik dag på Kongsberg. De fikk omvisning og foredrag både hos Kongsberg Maritime og FMC Technologies.

Torkil Bjørnson i NCE SE ga de besøkende en solid innføring i hva kompetanseklyngen på Kongsberg står for – og hvilke målsettinger som er definert for å møte fremtidens utfordringer.

– I dag bidrar bedriftene i klyngen med verdiskapning i over 400 av Norges kommuner gjennom sin virksomhet og sine underleverandører. Vårt mål er å forbli en av verdens mest attraktive klynger for utvikling og industrialisering av høyteknologiske løsninger. For å få til dette må vi tenke helthetlig. Det betyr blant annet å styrke vertskapsattraktiviteten til Kongsberg, sier Bjørnson.

Han vektla også NCEs fokusområder som handler om kunnskapsutvikling, etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser samt leverandørutviklingsprosjektet for klyngens underleverandører.

– Jeg er imponert over kompetansen selskapene sitter på og arbeidet de har gjort og gjør med å effektivisere og forbedre konkurranseevnen. Dette bidrar til å sikre arbeidsplasser på sikt, sa statssekretær Tybring-Gjedde på departementets egen nettside etter Kongsberg-besøket.

Ny bedrift
Daglig leder Christopher Carlsen fikk også anledning til å snakke med delegasjonen om det nystartede selskapet Kongsberg Ferrotech AS.

Kongsberg Ferrotech AS utvikler nå en løsning for vedlikehold og reparasjoner av stigerør på havbaserte oljeinstallasjoner. Bedriften samarbeider med et stort internasjonalt oljeselskap i utviklingen av sitt produkt.

– Får vi til dette, vil vi få tilgang til et globalt marked i milliardklassen, sier Carlsen.

Han understreket de store fordelene Kongsberg Ferrotech AS har gjennom tilgangen på unik kompetanse fra de ulike bedriftene i Kongsbergklyngen.

– Dette caset er spesielt interessant. Ser frem til å følge utviklingen og høre mer om denne bedriften, sier Ingvil Smines Tybring-Gjedde.