Toppindustrisenteret skal løfte industri-Norge
Skrevet 06.09.16Innovasjonsdirektør Sverre Gotaas i Kongsberg Gruppen er ikke i tvil om at Toppindustrisenteret er avgjørende for å utvikle og forberede norsk industri for fremtiden. Foreløpig er ti store næringslivsaktører enige, og nå inviteres politikerne til et privat-offentlig samarbeid.

Tidligere konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Walter Qvam, lanserte Toppindustrisenteret under Arendalsuka i august. Det var Qvam og Kongsberg Gruppen (KOG) som tok initiativet til etableringen av senteret. Etter en fruktbar rådslagning er ni andre store norske virksomheter også med. Foruten KOG står DNV-GL, Telenor, DNB, Wilhelmsen, FERD, Statoil, Yara, Aker og Schibsted Media Group bak.

Innovasjonsdirektør Sverre Gotaas er engasjert i Toppindustrisenteret på Kongsberg

– Det er industriens digitale transformasjon som er viktig, sier innovasjonsdirektør Sverre Gotaas i Kongsberg Gruppen.

– Det er industriens digitale transformasjon som er viktig. Dersom vi ikke henger med i digitaliseringen her til lands, vil vi miste konkurransekraft i forhold til våre konkurrenter utenlands, sier innovasjonsdirektør Sverre Gotaas i KOG.

Han peker på at det kryr at bedrifter i Norge som ikke vet hvordan de skal forholde seg til den stadig forventede digitaliseringen.

– Kongsberg Gruppen er avhengig av sine underleverandører i Norge. Denne underskogen er viktig for oss for å beholde fleksibiliteten vår som leverandør av våre produkter. Vi må bidra til at underleverandørene settes i stand til å møte den digitale fremtiden gjennom vårt engasjement i Toppindustrisenteret. Heldigvis er nå ni andre store virksomheter også med på denne tanken, sier Gotaas.

Innovasjonsdirektøren er glassklar på at alle deler av industrien må gjennom en digitaliseringstranformasjon.

– Vi trenger ny kompetanse for å drive butikk på en helt annen måte. Det er først og fremst en ledelsesutfordring, og når ledelsen har forstått dette – blir det en teknologiutfordring, sier han.

Kompetanse, penger og folk
Toppindustrisenteret har en horisont på minst 20 år. Forprosjektet som nå er startet, skal vise retningen i løpet av første halvår i 2017. De ti initiativbedriftene vil bidra med kompetanse, folk og penger.

– Men uten samspill og samarbeid med programmet ”Klyngene som omstillingsmotor” og Norsk Katapult, kommer vi ingen vei. Dette må være et nasjonalt løft. Noen av våre største konkurrerende land har alt satt disse spørsmålene på nasjonal dagsorden. Norge gjør det først nå. Det er på tide, for vi kan ikke sitte stille og se på hva andre land gjør. Vi må ta posisjonen selv, sier Gotaas.

I tillegg til de ti bedriftene som står bak Toppindustrisenteret, ligger det en klar forventning om at staten bidrar med midler.

– Det er avgjørende at det ligger politisk vilje og støtte bak. Det må politikerne vise, og den sikreste måten å vise det på er gjennom finansiering. Det må komme øremerket over statsbudsjettet, sier innovasjonsdirektøren.

Diskuterer lanseringen av Toppindustrisenteret på Kongsberg. foto: NCE Systems Engineering
Daglig leder Torkil Bjørnson i NCE SE (t.v.), daglig leder Svein-Olav Torø i Kongsberg Innovasjon og innovasjonsdirektør Sverre Gotaas i Kongsberg Gruppen diskuterer lanseringen av Toppindustrisenteret og dets muligheter for fremtidsutviklingen av norsk industri. Begge foto: NCE SE/Per Skøien

Kongsberg er viktig
Sverre Gotaas er tydelig i svaret på hvorfor industriklyngen på Kongsberg er viktig for Toppindustrisenteret.

– Kongsberg har vært tidlig ute med å samarbeide med andre, og dele kunnskap og metode. Bedriftene i klyngen på Kongsberg er tuftet på blant annet Systems Engineering, og NCE SE har vært en pådriver for å spre kunnskap og kompetanse en årrekke. Når vi nå får et omstillingsstempel, vil det være et forsterket virkemiddel for å gjøre spredningsarenaen enda større. Det vil hjelpe underleverandørene våre til å kvalifisere seg videre som leverandører, sier han.

I de omstillingsprosessene alle bedriftene nå må gjennom, er det avgjørende å fokusere på helheten, ikke bare på noen av forretningsprosessene. Da er systemtenkning et nødvendig utgangspunkt.

Daglig leder Torkil Bjørnson i NCE SE understreker at kompetansen i Kongsbergklyngen hele tiden videreutvikles gjennom samarbeid med nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøer for å sikre relevans og kvalitet.

Svein-Olav Torø er daglig leder i Kongsberg Innovasjon (som NCE SE nå er organisatorisk underlagt). Torø er også opptatt av Kongsbergmiljøets bidrag til Toppindustrisenteret.

– Vi skal være opptatt av at Kongsberg støtter opp under senteret på en god og aktiv måte i tiden som kommer, sier Torø.