Ti søkere til Innovasjonsrammen
Skrevet 04.10.16NCE Systems Engineering (NCE SE) har fått ti søknader fra bedrifter som ønsker støtte fra Innovasjonsrammen til felles FoUI-prosjekt. – Den store interessen viser at en slik innovasjonsramme er viktig for raskt å kjøre i gang innovasjons- og samarbeidsprosjekt, sier Torkil Bjørnson i NCE SE.

NCE SE er tildelt en million kroner fra den nasjonale Innovasjonsrammen til Innovasjon Norge. Rammen skal være utløsende for gode prosjekter som det er ellers er vanskelig å starte opp raskt, og den skal bidra til at viktige samarbeidsmuligheter kommer tidligere i gang og dermed øker innovasjonshastigheten. Bedriftene i klyngen har blitt oppfordret til å søke.

– Søknadsmassen er 50 % over rammen vi har fått tildelt. Vi behandler søknadene nå og deretter kommer siste formaliteter via Innovasjon Norge kort tid etter, sier daglig leder i NCE SE, Torkil Bjørnson.

Kriteriet fra Innovasjon Norge er at minst én av søkerne skal være partner eller medlem av NCE Systems Engineering. Alle ti søknadene er fra partner- og medlemsbedrifter. Ni av søknadene er for forprosjekt og ett er konseptualiseringsprosjekt.

– Hensikten med disse midlene er å posisjonere gode samarbeidsprosjekter til å kunne søke om utviklingsmidler gjennom andre finansieringsordninger i Forskningsrådet, Innovasjon Norge, regionale forskningsfond eller andre, sier Bjørnson.