Ti år med NCE Systems Engineering
Skrevet 27.06.16I 2006 fikk klyngen av teknologibedrifter på Kongsberg status som norsk ekspertisesenter innen Systems Engineering. Les resultatrapporten hvor vi har forsøkt å oppsummere resultatene av klyngesamarbeidet i tiårsperioden for NCE-programmet.

2006-2016
I NCE-programmets ti års levetid har NCE SE etablert industrimaster i Systems Engineering, Norsk Insitutt for Systems Engineering, videreutviklet det faglige fellesskapet i klyngen og jobbet med en rekke attraktivitets-, innovasjons- og leverandørutviklingsprosjekter. Nettverksarbeid og det å etablere nye samhandlingsarenaer har også vært en prioritert oppgave for NCE SE.

Etter ti år med NCE SE er Systems Engineering et fagområde som står sterkt og som det er stor etterspørsel etter nasjonalt og globalt. Les om hva klyngesamarbeidet har oppnådd i vår resultatrapport. Rapporten inneholder både norsk og engelsk tekst.

Digital versjon av NCE SEs resultatrapport 2006–2016

Last ned resultatrapporten

Ti år med NCE Systems Engineering