Temadag om testfasiliteter
Skrevet 12.08.1516. september presenteres planene for nye, moderne testsentre på Notodden og Herøya. Da inviterer Teknologisk Institutt og NCE Systems Engineerings leverandørutviklingsprosjekt til temadag om testfasiliteter. Muligheten for et felles testsenter på Kongsberg vil også bli diskutert.

Både på Notodden og på Herøya finnes det nå planer for å bygge opp moderne testsentre. Bedriftene på Kongsberg ser også behovet for et felles testsenter i regionen.

Midler fra Kongsbergregionen
Leverandørutviklingsprosjektet i NCE Systems Engineering (NCE SE) har fått midler fra Kongsbergregionen til et forprosjekt for å se på muligheten til å samle de eksisterende testressursene på Kongsberg i felles senter, eller under felles koordinering. Vi reiser spørsmålet om det er ønskelig, og mulig.

VRI Industri Buskerud støtter temadagen.

Program
1) Velkommen v/Dag Jørstad, Teknologisk Institutt (TI) og Truls E. Moe, NCE SE
2) Innledning om NCE SE v/Torkil Bjørnson, NCE SE
3) Presentasjon av planene for nytt Testsenter på Notodden v/John Terje Veseth, Notodden Utvikling
4) Presentasjon av planene for nytt Testsenter på Herøya v/Rolf Olaf Larsen, Herøya Industrial Park
5) Testfasiliteter TI v/Dag Jørstad, TI
6) Er det mulig å samordne testfasilitetene på Kongsberg? v/Truls E. Moe, NCE SE
7) Miljøprøving – krav til 3djepart, v/Erik Haugejorden, TI
8) Omvisning i Miljølaboratoriet til TI v/Dag Jørstad, TI
9) Enkel lunsj

Tid og sted
Tid: Onsdag 16. september 2015 kl. 09–12.
Sted: TI, Kongsberg Teknologipark.
Fremmøte i resepsjonen, Kongsberg Teknologipark kl. 08.45 for felles transport til TI.

Påmelding
Av hensyn til servering, må vi be om påmelding innen mandag 14. september til prosjektleder Leverandørutviklingsprosjektet Truls E. Moe.
e-post: truls.e.moe@systor.no
mobil: 480 40 315

Velkommen!


(t.v) Strekkprøve av en gummiprofil. (t.h) Strekkprøve av kompositt. Begge utført Teknologisk Institutt på Kongsberg. Foto: TI