Teknoutvikling med mennesker i fokus
Skrevet 30.01.17Semcon Devotek på Kongsberg og Norsk Institutt for Systems Engineering ved Høgskolen i Sørøst-Norge er blant partnerne som har fått milliontilskudd fra Oslofjordfondet til et meget spennende forskningsprosjekt. Nå skal menneskers behov settes i sentrum for produktutvikling.

Kristin Falk NISE. Foto: Per Skøien
Førsteamanuensis Kristin Falk ved Høgskolen i Sørøst-Norge på Kongsberg. Foto: NCE SE/Per Skøien

Prosjektet har fått navnet Human Systems Engineering Innovation Framework, og forkortes HSEIF.

HSEIF skal forske på hvordan Systems Engineering, Knowledge Based Development (KBD) og design thinking kan brukes for at teknologien og systemene skal tilpasses mennesker.  Ingeniører mister ofte det menneskelige aspektet, mens designere ikke tar hensyn til alle tekniske aspekter. HSEIF skal altså sørge for at det menneskelige aspektet blir bevart gjennom ingeniørprosessen.

– Dette er kjempeviktig for Norsk Institutt for Systems Engineering (NISE) fordi det bygger videre på våre fagfelt vi har jobbet mye med, og det er et område som industripartnerne har pekt på som svært viktig fremover. NISE har også bygget opp kompetanse innenfor feltet. HSEIF blir også viktig for å bedre kvaliteten i vår undervisning. Det oppnår vi når den er forskningsbasert. Vi ønsker også å støtte opp om næringslivet i hele Norge innenfor Systems Engineering og effektiv innovasjon, sier førsteamanuensis Kristin Falk ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) på Kongsberg.

Ti millioner kroner
Oslofjordfondet har nå bevilget fem millioner kroner til prosjektet, og industripartnerne som er med skal bidra med ytterligere fem millioner. Prosjektet er treårig, og vil starte opp i tredje kvartal i 2017.

Kongsbergbedriften Semcon Devotek skal ha prosjektledelsen i HSEIF. Og det var Semcon Devotek som sto bak søknaden om midler sammen med HSN Kongsberg Innovasjon, Ulstein Gruppen, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Nammo på Raufoss, Human Factor Solutions, Oslo Medtech og NTNU.

Det betyr at flere industriklynger og flere utdanningsmiljøer står sammen bak ideen og gjennomføringen av forskningsprosjektet.

– De industrielle partnerne skal jobbe med å utvikle sine systemer på sine lokasjoner, og ha industrielle caser de skal se på. Prosjektet vil omfatte én doktorgradsstudent og flere mastergradsstudenter. Som forskningsmetode bruker vi “industrien som laboratorium”. Vi skal observere casene, analysere dem og utvikle metoder til bruk i industrielle piloter. Mye av verdien ligger i samarbeidet hvor partnerne lærer av hverandre, sier Falk som vil ha ansvaret for prosjektet på HSN.

Hans Peter Havdal i Semcon Devotek. Foto: Irene Lislien
Daglig leder Hans Peter Havdal i Semcon Devotek. Foto: Semcon Devotek/Irene Lislien

Mennesket i fokus
Det er ikke tilfeldig at Semcon Devotek på Kongsberg er den formelle avsenderen bak søknaden om disse midlene. Daglig leder Hans Peter Havdal forteller at bedriften jobber målrettet med teknologiutvikling med menneskefokus.

– Vi driver i dag med produktutvikling basert på menneskelige tilpasninger, og slagordet vårt er jo ”Product Development Based on Human Behaviour.” Ingeniører forholder seg til teknologi og økonomi, men det som blir viktig fremover er også brukeropplevelsen. De produktene som er brukervennlige, blir mer attraktive og får større suksess i markedet. Dette skal HSEIF bidra ytterligere til, sier Havdal.

Semcon Devotek-sjefen forteller at tradisjonelt ble produkter utviklet av ingeniører – for ingeniører. Produktene ble ledsaget av tykke brukermanualer og dokumentasjon. Sånn er det ikke lenger. Den oppvoksende generasjonen vil ikke lese manualer og tekst. De vil ha et produkt som er intuitivt og lett å ta i bruk.

– Det er viktig å forstå det menneskelige aspektet i produktutviklingen fremover. De bedriftene som klarer denne omstillingen, vil lykkes, sier Havdal.

– En spennende del av HSEIF er jo at vi har Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo med oss. Det bringer sammen designere og ingeniører på en ny måte. Disse to gruppene har ulike verktøy; designeren har ofte et brukerfokus, mens ingeniørene tenker på teknologien. I dette skjæringspunktet vil det utvikles spennende løsninger, sier han.

The_Smiling_Car_interacts_by_smiling_Low. Foto Semcon
Eksempel på teknologiutvikling med mennesket i fokus. Fra “Smiling cars”-kampanjen til Semcon.

Autonomi
Hans Peter Havdal trekker frem autonomi og robotisering når han blir bedt om å eksemplifisere teknologiutvikling basert på menneskelige tilpasninger.

– Vi har jo for eksempel prosjektet ”Smiling cars”. Det kan beskrives ved at du ser en rekke autonome kjøretøy som nærmer seg et fotgjengerfelt. For å kommunisere med fotgjengeren at bilen faktisk har observert personen, er grillen på bilen utviklet slik at den smiler for å signalisere at den har sett personen. Slik tilpasses teknologien for å kommunisere at det er trygt å krysse veien, sier Havdal.

Et annet eksempel han trekker frem er robotisering av eldreomsorgen.  Her er det viktig å utvikle roboten slik at de eldre føler seg trygge på at roboten forstår hvilke omsorgsbehov pasienten har.

Det er blant annet slike teknologiske forskningsoppgaver HSEIF vil kunne ta fatt på når prosjektet kommer i gang senere i år.