Styrker klyngene i statsbudsjettet
Skrevet 06.10.16I regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det en økning til klyngeprogrammene med fokus på omstilling. – Det er et positivt signal i det arbeidet vi holder på med, men økningen synes for liten, sier daglig leder Torkil Bjørnson i NCE Systems Engineering (NCE SE).

Det var knyttet store forventninger til hvilke signaler regjeringen ville komme med i sitt forslag til statsbudsjett. Næringslivet i Norge står overfor store omstillinger i årene som kommer, og det er lansert flere initiativ for å bidra i omstillingsarbeidet.

Programmet ”Klyngene som omstillingsmotor” er ett av initiativene. Dette er et program som NCE SE på Kongsberg, NCE Raufoss og NCE Smart Energy i Halden utvikler sammen – med hele landets bedrifter som målgruppe.

For lite penger
I regjeringens budsjettforslag som ble lagt frem torsdag viser det seg at det ligger inne en økning på ti millioner kroner til klyngeprogrammene i 2017.

– Jeg er fornøyd med at klyngeprogrammene er nevnt i budsjettforslagets verbaldel, men jeg mener at den foreslåtte økningen er for liten. Nå må virkemiddelapparatet sette seg ned og gjøre en tøff prioritering av omstillingstiltakene. Jeg mener de må se etter hvilke tiltak som kan gi rask og langvarig verdiskapning for næringslivet og industrien, sier daglig leder Torkil Bjørnson.

”Klyngene som omstillingsmotor” er en viktig bidragsyter i det verdiskapende omstillingsarbeidet. Det bør virkemiddelapparatet merke seg når midlene skal fordeles, sier han.

Testsentre
Bjørnson er positiv til at regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til testsentre for næringslivet. Pengene skal gå til å støtte investeringer i forbindelse med test- og demonstrasjonsfasiliteter som kan brukes på deling mellom flere bedrifter og eventuelt aktører innen forskning og utvikling.

–  Slike sentre bør legges til klynger med vesentlig industriell virksomhet hvor det er et stort verdiskapningspotensial, sier Bjørnson.

Flere reaksjoner
– Budsjettforslaget fortsetter å støtte omstillingsviljen i norsk industri- og næringsliv, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

Regjeringen foreslår også i år en ny omstillingspakke på 130 millioner kroner, som skal gå til risikolån, etablerertilskudd og klynger som omstillingsmotor. Budsjettforslaget betyr at Innovasjon Norge kan videreføre og styrke satsingene på tre viktige områder: næringsklynger, entreprenørskap og risikolån, skriver Innovasjon Norge på sine nettsider.

– Dette er et godt forskningsbudsjett som viser at regjeringen satser på forskning for å løse store samfunnsutfordringer, men det burde vært gitt mer til forskning for omstilling i næringslivet, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

– Budsjettet har i de to tidligere årene gitt betydelig vekst til næringsrettet forskning. Årets budsjett følger ikke opp Forskningsrådets forslag om fortsatt vekst til Forskningsrådets satsinger på næringsrettet forskning og kommersialisering, men det er positivt at skattefradragsordningen SkatteFUNN styrkes ytterligere. SkatteFUNN-ordningen er evaluert positivt og er viktig for å stimulere til forskning og utvikling som vi trenger for å skape omstilling i næringslivet, sier Hallén.