Støtter Innovasjon Norge fullt ut
Skrevet 10.09.15Næringsminister Monica Mæland (H) støtter Innovasjon Norges tekning rundt ”Klyngene som omstillingsmotor”. Torsdag besøkte hun Kongsberg i anledning lanseringen av programmet.

Meland_kongsberg

Torsdag besøkte Næringsminister Monica Mæland (H) Kongsberg i anledning lanseringen av programmet. Foto: NCE SE/Bjørn Isaksen

”Klyngene som omstillingsmotor” forutsetter en finansiering på minimum 30 millioner årlig over statsbudsjettet. Næringsministeren kunne ikke slå fast at denne summen var på plass.

– Statsbudsjettet kommer 7. oktober, og jeg kan ikke forskuttere disse pengene her og nå. Men regjeringen er svært opptatt av klyngeprogrammene, og jeg sitter på opplysninger om at verdiskapningen blant bedriftene inne i klyngene er dobbelt så stor som utenfor. Det er derfor ingen tvil om at jeg støtter Innovasjon Norge fullt ut i sin tekning, sier næringsminister Monica Mæland.

– På hvilken måte ser du for deg at NCE Systems Engineering på Kongsberg og NCE Raufoss kan samarbeide i omstillingen av norsk industri?

– De samarbeider godt allerede, og dette programmet vil kunne styrke denne jobben. Begge klyngene har vist at samarbeidet har effekt. De utvikler hverandre, og styrker nettverkene både på Kongsberg og Raufoss, sier Mæland.

Næringsministeren har besøkt teknologiindustrien på Kongsberg flere ganger tidligere, og hun er imponert over det hun har sett.
– Det er et verdensledende miljø som har vist at de hele tiden er i utvikling og ligger i forkant. Derfor er det riktig og viktig å satse videre, sier Monica Mæland.