Statsministeren skrøt av Kongsberg
Skrevet 07.07.16Statsminister Erna Solberg (H) understreker at Kongsberg har et enorm teknologisk miljø som har potensiale for mange andre og nye områder i norsk næringsliv.

Erna Solberg under Kongsberg Jazzfestival. Foto: Elin Svilaas NCE SE

– Det blir lagt merke til og får oppmerksomhet at Kongsberg går foran med begrepet ”Industri 6.0” og planene om et næringsdrevet toppindustrisenter, sier statsministeren.

Erna Solberg var trekkplaster og hovedpersonen under næringslivsdagen Bebop & Business i regi av Kongsberg Jazzfestival og Kongsberg Næringsforum onsdag denne uken.

Omstilling til noe ukjent
Solbergs foredrag ”Norge i omstilling” tok utgangspunkt i de endringene samfunnet står oppe i.

– Endringene vi nå står overfor er annerledes enn de vi har sett de siste 20 årene. Vi skal lete etter svar på en annen måte. Olje- og gassbransjen har hatt en eventyrlig avkastning, og vi har vært heldige. Nå skal vi omstille oss til noe vi ikke egentlig vet hva er. Vi skal erstatte en av verdens mest lønnsomme næringer, sier Erna Solberg.

Solberg pekte på tre viktige fremtidsutfordringer for Norge; Egen omstilling, klimasituasjonen og en ustabil internasjonal situasjon.

– Norge er en industri- og teknologinasjon. Det må vi ikke glemme. Det er viktig at vi forblir et teknologisk samfunn med høy digital kompetanse fremover. På Kongsberg er teknologimiljøet enormt. Og det har potensiale for mange andre områder fremover, sier Erna Solberg.

Hun mener at noe av svaret på de teknologiske utfordringene handler om økt robotisering og styrket digitalkompetanse. I den forbindelse roste statsministeren flere Kongsberg-bedrifters innovasjoner; automatiseringsprosjektene til Esko Graphics, utviklingen av Fanboosters løsninger i Norge og internasjonalt og Kongsberg Gruppens nye virksomhet Kongsberg Digital. 

– Omstilling er krevende, men det kan også være gøy. Det er gøy når vi lykkes, og det har jeg stor tro på at vi gjør, sier Erna Solberg.

Realfag
Statsministeren var også opptatt av å bygge realfagskompetanse i skolen.

– Vi må kunne matte og realfag. Det er vi for dårlige på i Norge. Det er viktig med livslang læring innen realfagene for å møte endringene i fremtiden, sier hun.

Erna Solbergs uttalelse omkring realfagskompetanse passer som hånd i hanske i forhold til målsettingen og bakgrunnen for prosjektet Kongsbergskolen. Der settes realfag i sentrum gjennom hele utdanningsløpet fra barnehage til høyskole – i tett samarbeid med næringslivet. NCE SE er en av partnerne i Kongsbergskolen.