Søker professor med innovasjonskompetanse
Skrevet 29.10.15Vil du bli en del av dette teamet? Antall forskningsprosjekter og studenter innen fagfeltet innovasjon øker på Norwegian Institute of Systems Engineering. Nå trenger de en professor innen Systems Engineering med innovasjonskompetanse.

NCE SE etablerte i 2012 Norsk Institutt for Systems Engineering (NISE) sammen med Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). NISEs viktigste oppgave er å bidra til å styrke det faglige fellesskapet mellom forskningsinstitusjoner og teknologibedriftene i NCE SE. Gjennom samarbeid med internasjonalt ledende forsknings- og utviklingsmiljøer (FoU) vil NISE tilby bedriftene spisskompetanse innen Systems Engineering knyttet til viktige teknologidisipliner som materialer, mekatronikk og requirements management. Samtidig bidrar FoU-partnerne i bedriftenes FoU-prosjekter.

Kongsbergbedriftene samarbeider om å skaffe ressurspersoner til NISE, og resultatet er at NISE har inngått avtale med faglig sterke ressurser til både forskning og undervisning. NISE er organisert som et institutt under Fakultet for Teknologi på HBV og masterprogrammet Systems Engineering ligger under NISE.

Stillingen skal dekke følgende oppgaver:
·      Undervisning på høyere nivå og oppfølging og veiledning av masteroppgaver
·      Etablere en FoU-portefølje for anvendelse av SE innen innovasjon sammen med våre internasjonale forskningspartnere
·      Gjennomføre FoU-oppgaver, veilede Ph.D. kandidater ved akkrediterte samarbeidende universiteter, og publiserer resultatene i relevante tidsskrifter
·      Utvikling av vår Systems Engineering innovasjon læreplanen (dvs. valgfag) sammen med den globale teknologibransjen
·      Bistå med rådgivning og undervise eksternt i bedrifter

Søknadsfrist 20. november
Hele stillingsutlysningen finner du her: http://hbv.easycruit.com/vacancy/1517905/103961