Søker om viktige studieplasser
Skrevet 21.12.15NCE Systems Engineering (NCE SE) har søkt om tildeling av 50 nye studieplasser innen industrimaster i Systems Engineering ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV).

Søknaden kommer på bakgrunn av enighet om Statsbudsjett hvor det annonseres 250 nye studieplasser, hvorav 50 øremerkes informatikk. NCE SE søker om tildeling av studieplassene innen Systems Engineering til HBV fra og med 2016 fra den generelle rammen på 200 M.Sc studieplasser.

Studiet har stor samfunnsnytte
– Basert på utlysningen av nye master studieplasser har vi i samråd med dekan/instituttleder sendt søknad om å få tildelt nye studieplasser i Systems Engineering. Dette er en disiplin som er viktig for omstillingen av norsk næringsliv, og har derfor stor samfunnsnytte, sier daglig leder Torkil Bjørnson i NCE SE.

Industrimaster i Systems Engineering ved Norwegian Institutt of Systems Engineering (NISE) ble etablert i 2006 av HBV sammen med NCE SE. NISE er som den eneste institusjonen i Norge akkreditert for å tildele graden M.Sc Systems Engineering og studentene er ansatt i halv stilling i industrien mens de studerer.

Tilbyr utdanningen lokalt
NISE bidrar til det umiddelbare omstillingsbehovet i norsk industri med utgangspunkt i den dramatiske nedgangen i oljeprisen.

– Vi har tilbudt studiepoenggivende EVU-tilbud både i Ålesund- og Haugesund-regionene, sier instituttleder Leif Næss ved NISE. – Siden vårt studietilbud er veldig fleksibelt, tilbyr vi utdanningen lokalt. Vår erfaring spenner fra direkte engasjement over nær ti år innen automotive, aerospace, forsvar, maritim og engineering i tillegg til olje- og gassindustrien. Dette vil være en viktig erfaring for å kunne utdanne personell enten for varig omstilling til andre sektorer, eller for å sikre tilgang på en mer verdifull kompetansebase for en næring som rir været til oppgangen kommer, sier Næss.

NHO Buskerud understreker verdien av Systems Engineering
I brev til statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet oppfordrer fungerende regiondirektør Cecilie Møller Endresen departementet å tildele 50 nye studieplasser innen SE fra og med 2016:

”NHO Buskerud understreker verdien av en slik tildeling i den utfordrende situasjonen norsk industri nå er i. Det vil være behov for fleksible løsninger som bidrar til å ivareta arbeidstagere, og som samtidig sørger for at man klarer å opprettholde og videreutvikle den kompetansen som industrien er avhengig av for fremtidig vekst.
En Systems Engineering Mastergrad er en slik fleksibel løsning.”

Høgskolen i Buskerud og Vestfold blir Høgskolen i Sørøst-Norge fra 1. januar 2016.

NISE-team. Foto: Irene Lislien
NISE-teamet er klare til å ta i mot et ekstra undervisningskull dersom HBV får tilført nye studieplasser til industrimasterprogrammet. 1.rekke f.v.: Alejandro Salado, Sverre Corneliussen, Joao Pedro Goncalves, Yang-Yang Zhao, Silja Sverresson Gulbrandsen, Alberto Sols, Beate Calleja. 2. rekke: Robert Cloutier, Gerrit Muller, Dag Bergsjö, Maarten Bonnema, Leif Næss og Rolf Qvenild. Foto: NCE SE, Irene Lislien.