Søk SkatteFUNN før 1. september
Skrevet 26.08.15Flere bedrifter bruker SkatteFUNN som et springbrett til å satse på FoU. Bedrifter som utvikler en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjons- prosess, bør undersøke hvilke muligheter SkatteFUNN kan gi i utviklingsprosessen. Garantifrist for saksbehandling i år er 1. september.

Forskningsrådet opplever fortsatt vekst i SkatteFUNN med hensyn til rammer og innkommende søknader. SkatteFUNN er en rettighetsbasert og lovregulert ordning for alle bransjer. Bedrifter kan oppnå inntil 20 prosent fradrag i skatt på kostnader til FoU.

Garantert saksbehandling i år – send søknad innen 1.september
Søknader mottas hele året og behandles fortløpende. Kostnader påløpt i løpet av 2015 kan gi grunnlag for skattefradrag hvis søknaden blir sendt inn innen utgangen av 1. september 2015. Det er også mulig for bedriftene å sende inn søknader etter 1. september, men de blir ikke ferdigbehandlet innen søknadsåret. Da vil eventuelt kun kostnadene for 2015 og påfølgende år som kan inkluderes i fradragsgrunnlaget.

Skriv søknaden selv
Forskningsrådet sier det er hensiktsmessig at bedriften skriver søknaden selv og at det er enkelt. Bedriftene kan få gratis råd og veiledning fra Innovasjon Norges distriktskontorer, eller SkatteFUNN-avdelingen ved Forskningsrådet.

Telefon: 22 03 75 00
E-post: skattefunn@forskningsradet.no

Mer informasjon og søknadsskjema