Seminar om næringslivets muligheter i H2020
Skrevet 13.04.1615. april: NHO, EU-nettverk Viken, Innovasjon Norge og Forskningsrådet inviterer til seminar om næringslivets muligheter i Horisont 2020 innen energi, klima og miljø, muligheter for petroleumsindustrien og produksjons- og prosessindustri.

Kanskje tiden nå er moden for at nettopp din bedrift bygger og forsterker relasjoner til de beste internasjonale fagmiljøene for å sikre økt vekst og konkurransekraft? Trenger du også risikoavlastning og samarbeidspartnere for å gjennomføre FoU-oppgaver, da kan Horisont 2020 være relevant.

Når: 15.04.2016 09:30 – 14:00 CET
Hvor: Høgskolen i Sørøst-Norge, Forskningsparken, Ravn.215, Borre

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram og er EU-kommisjonens verktøy for å skape økonomisk vekst i Europa. Programmet støtter forskning, utvikling av ny teknologi og markedsnære aktiviteter, som piloterings- og demonstrasjonsprosjekter.

På seminaret får du kortfattet og praktisk informasjon og bedrifter deler sine erfaringer.
Etter presentasjonene kan du få individuell veiledning av Forskningsrådet Innovasjon Norge og Patentstyret og delta på målrettede workshops spisset mot kommende utlysninger.

ProgramH2020seminarViken.pdf