Fokuser på etablerte selskap fremfor gründere
Skrevet 14.04.16Tidligere statsråd Marit Arnstad (Sp) mener det er enklere å få til økt verdiskapning i eksisterende virksomhet fremfor å oppnå det gjennom gründere. Hun sier det er viktig å holde fokus på kompetanseklyngen på Kongsberg.

Marit Arnstad (Sp) og Torkil Bjørnson i NCE SE

Daglig leder Torkil Bjørnson i NCE SE var enig med parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp) i mye under Næringskonferansen på Kongsberg. Alle foto: Per Skøien, NCE SE

– Jeg deler Walter Qvams (konsernsjefen i Kongsberg Gruppen) syn på dette. Det er enklere å skape ny virksomhet, innovasjon og verdiskapning i eksisterende virksomhet. Det er disse bedriftene som bør få størst oppmerksomhet. Gründere er viktig, men verdiskapningen vil i størst grad skje i eksisterende bedrifter, sier Arnstad.

Senterpartiets parlamentariske leder, tidligere statsråd og nå medlem i Stortingets Energi- og miljøkomité, holdt foredrag på Kongsberg onsdag. Anledningen var Næringskonferansen 2016 i regi av Kongsberg kommune og ordfører Kari Anne Sand.

Får støtte
Arnstad snakket om teknologi og ingeniørkunst som Kongsbergs fremste kjennemerker. Hun understreket at bedriftene på Kongsberg er av de fremste teknologiprodusentene i Norge.

Temaet for konferansen var ”Kongsberg – fra vekst til omstilling og nye muligheter”. Arnstad var tydelig på hva hun mener er viktig for at Kongsberg skal fortsette å lykkes fremover:

– Det er viktig å holde på kompetansen som er utviklet gjennom mange år, samt å tiltrekke seg ny. Det er viktig å holde fokus på klyngen som er etablert, og samarbeide videre med utdanningsinstitusjonene, sier hun.

Daglig leder Torkil Bjørnson i NCE Systems Engineering (NCE SE) er enig i Arnstads uttalelser.

– Hun setter fokuset helt riktig i forhold til verdiskapning i eksisterende industri. Dette er i tråd med det vi snakker om i omstillingsspørsmål i kompetanseklyngen på Kongsberg, sier Bjørnson.

Han understreker viktigheten i Arnstads budskap om samarbeid med skolene.

– Samspillet mellom akademia og næringslivet er jo nettopp det vi står for, sier Bjørnson, og viser generelt til prosjektet Kongsbergskolen og spesielt til Norsk Institutt for Systems Engineering (NISE) ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Sverre Gotaas KOG Foto NCE SE
Innovasjonsdirektør Sverre Gotaas i Kongsberg Gruppen sier digitalisering er den viktigste endringsdriveren i verden i dag.

Utvikle kunnskap
Innovasjonsdirektør Sverre Gotaas i Kongsberg Gruppen var invitert til å snakke om hvordan Kongsberg rigger seg fremover. Også han vektlegger kompetanseutvikling.

– Digitalisering er den viktigste endringsdriveren i verden i dag. Kongsberg Gruppen drar nytte av å jobbe videre med den kompetansen vi har, og utvikle den videre inn i nye områder, sier han.

Gotaas eksemplifiserte dette med å vise til Kongsbergs Gruppens utvikling av fjernstyrte kontrolltårn på flyplasser.

– Vi kan ikke så mye om flyplasser, men vi kan veldig mye om å samle inn digital informasjon og presentere den. Da kan vi levere systemer for slike kontrolltårn, sier han.

Innovasjonsdirektøren medga at det mest grensesprengende beslutningen konsernet har gjort på lenge, er å etablere det nye forretningsområdet Kongsberg Digital for å møte fremtidsutfordringene.

Må kutte 50 prosent
Til tross for meldingen forrige uke om at FMC Technologies må kutte 700 ansatte i Norge, ser ikke selskapet helsvart på situasjonen.

– Vi mener at det er en fremtid for vår bransje, sier senior manager corporate communication, Lars Ole Bjørnsrud, i FMC Kongsberg Subsea AS.

Men Bjørnsrud er tydelig på at nedbemanning ikke er nok for å omstille bedriften til fremtidens marked.

– Vi må ned 50 prosent i kostnader på våre subsealøsninger overfor oljeselskapene. Dette skal gjøres med fokus på samhandling og integrasjon. Det er viktig for oss å få til industrialisering og standardisering av våre produkter, fremfor prototyping som vi i for stor grad har jobbet etter til nå, sa Bjørnsrud under sitt foredrag.

Lars Ole Bjørnsrud i FMC Kongsberg Subsea AS
Lars Ole Bjørnsrud i FMC Technologies mener det er en fremtid for den hardt prøvede bransjen selskapet opererer i.