Prioriterer tre viktige prosjekter
Skrevet 25.01.17Arbeidet med ”Klynger som omstillingsmotor”, Toppindustrisenteret og etableringsplaner av et teknologi-/testsenter står øverst på agendaen til NCE Systems Engineering i tiden som kommer.

Torkil Bjørnson. NCE Systems Engineering

Daglig leder i NCE SE på Kongsberg, Torkil Bjørnson, sier 2017 blir et spennende år i arbeidet med omstillingsprosesser i norsk industri.

– Vi har ambisiøse og tydelige målsettinger for 2017. Dette vil bli et spennende år i arbeidet med omstillingsprosesser i norsk industri, sier daglig leder Torkil Bjørnson i NCE Systems Engineering (NCE SE).

Bjørnson trekker frem tre prosjekter med innbyrdes synergi som får aller høyeste prioritet i tiden som kommer:

Omstillingsmotor
Programmet ”Klynger som omstillingsmotor” ble lansert av næringsministeren på Kongsberg i september 2015. Programmet er et samarbeid mellom virkemiddelapparatet og NCE SE på Kongsberg, NCE Raufoss og NCE Smart Energy Markets i Halden. Målsettingen er å bruke kompetanseklyngene til å skape fornyelse, omstilling og vekst i SMBer og øvrig norsk næringsliv.

– Programmet skal få bedrifter over hele landet til raskere å fornye sine produkter, tjenester, produksjonsmetoder og forretningsmodeller, sier Bjørnson.

Kongsbergs rolle handler om å bruke systeminnovasjon for å øke innovasjonstakten ved smart bruk av nye teknologier og raskere innovasjonsprosesser. Raufoss-miljøet skal ha fokus på hvordan man produserer mer effektivt. Samarbeidet med Halden adresserer den digitale transformasjonen.

– Disse tre klyngene jobber nå tett sammen i et utviklingsoppdrag for Innovasjon Norge. Vi håper at en utlysning om midler til videre oppskalering av programmet vil skje i slutten av første kvartal, sier Bjørnson.

Toppindustrisenteret
NCE SE arbeider også målrettet for at Digital Norway Toppindustrisenteret AS skal få en fremtredende plass både nasjonalt og på Kongsberg.

– Målet er å etablere et faglig knutepunkt på Kongsberg. Dette knutepunktet skal basere seg på felleskompetansen i Kongsbergklyngen, og relateres til digitalisering. Vi deltar nå i en arbeidsgruppe i Toppindustrisenteret med ambisjon om å realisere dette, sier Torkil Bjørnson.

Tidligere konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Walter Qvam, lanserte Toppindustrisenteret under Arendalsuka i august 2016. Det var Qvam og Kongsberg Gruppen (KOG) som tok initiativet til den nasjonale satsingen. Etter en fruktbar rådslagning er flere andre store norske virksomheter også med. Foruten KOG står DNV-GL, Telenor, DNB, Wilhelmsen, FERD, Statoil, Yara, Aker og Schibsted Media Group, Jotun og Ruter bak.

Målsettingen er at satsingen, som nå heter Digital Norway Toppindustrisenteret AS skal gå live i løpet av første halvår 2017.

– Det er industriens digitale transformasjon som er viktig. Dersom vi ikke henger med i digitaliseringen her til lands, vil vi miste konkurransekraft i forhold til våre konkurrenter utenlands, sa daværende innovasjonsdirektør Sverre Gotaas i KOG i et intervju i september.

Testsenter
Sammen med prosessindustrien i Grenland og Notodden-industrien arbeider nå NCE SE i et forprosjekt for å se på etablering av et teknologi-/testsenter på Kongsberg. Senteret skal hjelpe små og store bedrifter til å ta i bruk og teste ut ny teknologi i en industriell setting.

– Vi har flere industrielle fellesprosjekter på blokka som kan nyttiggjøre seg av et slikt senter, men det er for tidlig å gå i detalj rundt dette nå, sier Torkil Bjørnson.

Regjeringen har satt av 50 millioner kroner til dette Katapult-programmet i 2017. Trolig vil utlysningen for midler til prosjektet komme i andre kvartal – etter at industrimeldingen er behandlet av Stortinget.