Nyttig samarbeid mellom VRI industri og NCE SE
Skrevet 02.07.15– Samarbeidet med VRI industri i Buskerud gir NCE Systems Engineering og Leverandørutviklingsprosjektet tilgang til et akademisk nettverk som er nyttig for bedriftene, sier delprosjektleder Truls E. Moe i NCE SE.

Roland Hellberg og Truls E. Moe

F.v.: Førsteamanuensis på HBV Roland Hellberg og prosjektleder for Leverandørutviklingsprosjektet Truls E. Moe. Foto: NCE SE

VRI industri skal overføre og spre kunnskap mellom akademia og næringslivet gjennom samhandling. Institutt for industriell økonomi ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) har prosjektledelsen, ved førsteamanuensis Roland Hellberg. Studieretningen industriell økonomi formidler kunnskap om teknologi, ledelse og Systems Engineering.

– Det er nyttig både for NCE SE og LUP å kunne diskutere problemstillinger som kommer opp hos våre medlemsbedrifter med VRI industri. Prosjektleder Roland Hellberg har relevant akademisk og industriell erfaring fra både Sverige og Norge, sier Moe.

Henter inn data fra industrien
Via VRI industri-prosjektet har Hellberg intervjuet coachene som har vært med i LUPs coachingprosjekt for å få førstehåndsinformasjon om hvordan de opplever situasjonen ute hos bedriftene. Prosjektlederen følger også kompetanseprogrammet LUP og Subseadivisjonen i Kongsberg Maritime kjører for seks sentrale underleverandører.

– NCE SE og LUP har den løpende kontakten med industrien. De hører hva Kongsbergklyngen og leverandørene til klyngen og Subsea Valley trenger av utvikling for å fortsette å være konkurransedyktige. HBV har kunnskap om hvordan en slik utvikling kan skje, sier Hellberg. – Utover selve kompetansen er det akademias rolle å videreutvikle kunnskapen så den blir tilgjengelig for alle, sier han.

Delingen og spredningen av kunnskap skjer både gjennom LUP-prosjekt og seminarer. På bakgrunn av informasjon samarbeidspartene har samlet inn fra underleverandørene, er det arrangert et datasikkerhetsseminar med PST og et strategimøte med tidligere toppsjefer i Kongsbergindustrien.

NCE SE temamøte
Torfinn Kildal, Jan Erik Korssjøen, prosjektleder leverandørutvikling i NCE SE, Truls E. Moe og Svein Midtskog, styreleder i Greenbird Integration Technology. Foto: NCE SE

Fører til sterkere norsk næringsliv
I tillegg gjøres det en stor del studentarbeid og akademisk publisering som innebærer både spredning og heving av kompetanse. VRI industri drar nytte av utførte master- og bacheloroppgaver på HBV som går på problemstillinger knyttet til leverandørindustrien.

– Det er en vellykket symbiose at VRI industri-prosjektet er knyttet opp mot NCE SE og LUP, der samspillet mellom hva som er behovet og hvordan det kan møtes, muliggjør en kompetanseheving og et sterkere næringsliv i og rundt Kongsbergindustrien, sier Hellberg.

Til høsten vil VRI og LUP arrangere nye seminarer på bakgrunn av ønsker som har kommet frem under datainnsamlingen.