Ønsker sterkere samarbeid med Kongsbergklyngen
Skrevet 28.08.15Statssekretær Morten Høglund i Utenriks- departementet ønsker et sterkere samarbeid med Kongsbergklyngen. Høglund signaliserte en svært positiv vilje til å bidra med å ”hente hjem” spisskompetanse fra verdensledende miljø.

Statssekretær i UD Morten Høglund og Torkil Bjørnson i NCE Systems Engineering

T.v. Statssekretæren Morten Høglund i Utenriksdepartementet fikk omvisning på Arsenalet, i Luftvern- og Missilproduksjon og på Carpus hos Kongsberg Maritime. Dagen ble avsluttet med Torkil Bjørnson i NCE Systems Engineering.

– Klyngen kan gjerne bruke utenrikstjenestens over 100 kontorer rundt omkring i verden i enda større grad enn i dag. Utenrikstjenesten, både hjemme og ute, og resten av virkemiddelapparatet ønsker å forsterke samarbeidet med næringslivet og enkeltbedrifter, sier Høglund.

Åpner dører og bygger nettverk
Statssekretæren inviterte seg selv til Kongsberg Teknologipark for å lære mer om Kongsberg Gruppen og Kongsbergklyngen.

– Noe av det utenriksstasjonene gjør er å åpne dører og bygge nettverk. Selv om det jobbes fokusert og målrettet med dette, kan vi bli enda bedre med tettere samarbeid og gode innspill fra dere som har skoen på, sier han.

Tiltrekkende for kloke hoder
Høglund har stor tro på Kongsbergindustrien og dens framtidsutsikter i norsk industri:

– Kongsberg må fortsatt prioritere forskning og utvikling. Da vil miljøet også i fremtiden evne å tiltrekke seg topp kompetanse. Jeg har også tro på at samarbeidet mellom de ulike bedriftene og det progressive miljøet her oppe vil kunne virke tiltrekkende for både kloke hoder og nyttige investeringer i fremtiden.

– Den samlede kunnskap og kompetansen som eksisterer i Kongsbergregionen er globalt konkurransedyktig i dag. Det tror jeg den vil fortsette å være også i årene fremover, sier han.

Et avgjørende samarbeid
Høglund sier at han etter besøket på Kongsberg har fått bekreftet tidligere inntrykk av hvor ledende Kongsbergs industrimiljø er innenfor flere sektorer.

– Jeg har merket meg viktigheten av samspillet mellom norske myndigheter og norsk industri innenfor forsvarsmateriell, og hvis vi skal lykkes internasjonalt er det avgjørende at dette samarbeidet fortsetter, sier han.

Daglig leder Torkil Bjørnson i NCE Systems Engineering er enig i at det er avgjørende at politisk ledelse viser interesse for samarbeid.

–  De kan kartlegge områder der de kan bli en enda bedre tilrettelegger for våre bedrifter globalt. Høglund signaliserte også svært positiv vilje til å bidra med å ”hente hjem” spisskompetanse fra verdensledende miljø. Det er viktig for å kunne styrke vår vertskapsattraktivitet og dermed våre kunnskapsintensive bedrifter.