Ønsker en omstillingsvisjon
Skrevet 18.11.15Administrerende direktør Rune Thoresen i FMC Kongsberg Subsea AS mener det bør etableres en felles visjon for omstilling av norsk næringsliv.

Rune Thoresen på Kongsberg Summit

Administrerende direktør Rune Thoresen i FMC Kongsberg Subsea AS støtter arbeidet med etableringen av Transformation Accelerator på Kongsberg som et viktig element i programmet ”Klyngene som omstillingsmotor”. Alle foto: NCE SE

Under næringslivskonferansen Kongsberg Summit var Thoresen tydelig på at samhandling er viktig for å lykkes fremover.

– Samhandling er viktig internt i klyngen på Kongsberg, men også ellers i landet. Vi i FMC Technologies er mer enn gjerne med på denne reisen hvor den norske modellen (måten bedriftene er organisert på gjennom en forholdsvis flat struktur og korte beslutningslinjer red. anm.) er et konkurransefortrinn. Vi må enes om en visjon og en strategi fremover som vi er sammen om. Så må FMC Technologies se hva vi kan ta ut av dette, sier Thoresen.

Han støtter fullt ut arbeidet med etableringen av Transformation Accelerator på Kongsberg som et viktig element i programmet ”Klyngene som omstillingsmotor”. Dette programmet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, NCE Systems Engineering på Kongsberg, NCE Raufoss og NCE Smart Energy i Halden.

– Etableringen av Transformation Accelerator er veldig viktig. Dette blir en arena hvor klyngene, bedriftene, finansiørene, myndighetene og virkemiddelapparatet kan samhandle, sier Rune Thoresen.

FMC Technologies-direktøren holdt foredraget ”Vi skal klare omstillingen med Norge som springbrett” under Kongsberg Summit. Der fortalte han om klare fordeler av klyngebasert samarbeid:

– På Kongsberg har vi unik systemkompetanse og en essensiell samhandling med kundene for å møte omstillingen i et vanskeligere marked. Våre relasjoner med Kongsberg Innovasjon og NCE SE har gitt dokumenterte resultater allerede. Det har vi erfart gjennom pilotfaser av KBD-prosjektet (Knowlegde Based Development).

KBD er en NCE SE-initiert møteplass for norsk industri hvor det drøftes ideer om effektivisering av bedriftene man jobber i.

– Standardiseringsløsninger utviklet gjennom KBD er en viktig forutsetning for arbeidet med hensyn til hvordan vi skal jobbe fremover, sier Thoresen.

Even Aas Kongsberg Summit
Konserndirektør Even Aas i Kongsberg Gruppen mener klyngene har en viktig betydning i Norge.

En forutsetning
Konserndirektør Even Aas i Kongsberg Gruppen var også tydelig på klyngenes viktighet i Norge under sitt foredrag på konferansen.

– Vi er på vei inn i en ny revolusjon. Vi tror Norge versjon 6.0 vil dreie seg om havet, naturen, energi, teknologi og industri. Vi har et unikt miljø for klynger i Norge. Klyngene er en forutsetning for at vi skal lykkes med å ta Norge inn i 6.0, sier Aas.

Han snakket mye om teknologifremskritt for eksempel gjennom 3D-priniting og hvilke fremtidsmuligheter dette gir for næringslivet.

– Den norske modellen er vårt fremste konkurransefortrinn. Måten vi er organisert på i bedriftene og samfunnet med den flate strukturen mellom ledelse og andre nivåer i organisasjonen. Vår ambisjon bør være at vi er verdens fremste land på teknologi, sier konserndirektøren.

Hans Peter Havdal på Kongsberg Summit
Konsernsjef i Kongsberg Automotive Hans Peter Havdal.

Radikale forandringer
Konsernsjef Hans Peter Havdal i Kongsberg Automotive (KA) understreket, i likhet med Aas og Thoresen, betydningen av den såkalte norske modellen for organisering og kommunikasjon i næringslivet da han snakket om innovasjonstrender fremover. Havdal foredro om at radikale forandringer vil prege oss fremover.

– Trendene forsterker hverandre, og den viktigste driveren er digitalisering, sier han

Havdal eksemplifiserte dette gjennom å se på bilens utvikling i et digitalt fremtidig perspektiv.

– Selve bilen blir bare et skall som eierne selv optimaliserer etter sitt eget behov. Dette gjelder blant annet innen underholdning, betalingsløsninger, ytelser og informasjon. Brukerne kan oppdatere ny software og versjoner etter hvert som bilprodusentene utvikler dem. Det vil gi en helt ny hverdag for bileierne, sier Havdal.

KA-direktøren var ikke i tvil om at selvkjørende biler kommer.

–  Spørsmålet er bare hvor lang tid det tar. Resultatet blir at transporttiden blir produktiv til andre ting. Man kan jobbe mens bilen tar deg dit du skal av seg selv, sier Hans Peter Havdal.