– Norsk næringsliv trenger dette
Skrevet 10.09.15Mona Skaret er direktør for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge. Hun er klar på at norsk næringsliv trenger kvaliteten fra klyngene i Kongsberg og Raufoss.

Skaret_Meland_Ness

Fra venstre Leif Næss, NCE SE, Mona Skaret, Innovasjon Norge og næringsminister Monica Mæland. Foto: NCE SE/Bjørn Isaksen.


Under lanseringen av Innovasjon Norges program ”Klyngene som omstillingsmotor” på Kongsberg torsdag sa Mona Skaret at Norge må bli gode på produktivitetsøkning.

– Dette kan miljøene på Kongsberg og Raufoss. Resultatene derfra anerkjennes også av de andre klyngene i landet. Resten av norsk næringsliv trenger kvaliteten fra disse to klyngene for å øke sin produktivitet og skape raskere innovasjon. Derfor er Kongsberg og Raufoss piltot-klynger i dette programmet. Klyngen Smart Energy Halden blir pilot innenfor digitalisering, sier Skaret.

Innovasjon Norge-direktøren sier at ”Klyngene som omstillingsmotor” er den første oppfølgingen fra #drømmeløfte som ble laget i vår.
– Det er lenge siden det har vært så høyt fokus på nyskapning som nå. Og det er viktig at nyskapningen også skjer i de etablerte selskapene. De beste klyngene har nå virkelig begynt å dele med hverandre. De tar tak i det de ser at virker og deler, sier Mona Skaret.

Leif Næss, prosjektleder for kunnskapsutvikling i NCE SE forteller Næringsministeren om Kongsbergklyngen. Bak ser vi Sverre Gotaas, innovasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen. Foto: NCE SE/Bjørn Isaksen.

Ness_10092015

Styrker innovasjonsmiljøet
– Dette er en viktig videreføring av det arbeidet klyngen har lagt ned for å øke innovasjonstakten. Vi får nå et større ansvar og skal dele vår kunnskap med bedrifter over hele landet, sier Sverre Gotaas, innovasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen.
For Kongsberg Gruppen er utnevnelsen av Kongsbergklyngen som omstillingsmotor for norsk industri et viktig bidrag til å styrke innovasjonsmiljøet også internt i bedriften
– Kongsberg Gruppen har et stort behov for omstilling og økt innovasjonshastighet, og Walter Qvam, konsernsjefen i Kongsberg Gruppen, har engasjert seg sterkt i dette arbeidet gjennom omstillingsprosjektet “Norge 6.0”. Med klyngene som nasjonal omstillingsmotor, vil det styrke vårt innovasjonsmiljø ytterligere, sier innovasjonsdirektøren.

En gledens dag for Kongsberg
Nyheten om Innovasjon Norges satsing på Kongsberg-klyngen som omstillingsmotor i Norge blir svært godt mottatt i næringslivet.

– Dette er en gledens dag for Kongsberg. Fantastisk at vi blir vist den tilliten og blir regnet med i omstillingen av norsk industri, sier daglig leder Nils Willy Gulhaugen i Kongsberg Næringsforum (KNF). KNF har over 300 medlemsbedrifter, deriblant de store teknologibedriftene i Kongsberg.

– Det trengs midler til omstillingen som skal foregå, og dagens signaler lover veldig godt, sier Gulhaugen. Han understreker også betydningen dette får for Kongsbergs attraktivitet.

– Det betyr at vi trekker til oss både kompetanse, men også nye næringer. Dette vil også inspirere oss til å være enda mer aktive innenfor vekst – også i små og mellomstore bedrifter, sier KNF-sjefen.