Nexans ny partner i masterprogram
Skrevet 18.11.15Nexans har blitt partner i masterprogrammet i Systems Engineering på Høgskolen i Buskerud og Vestfold. – Programmet er svært interessant siden det baserer seg på kompetansebehovet mange ingeniørbedrifter har, sier teamleder i Nexans, Anne Sønsterud Jansen.

Nexans

Teamleder i Nexans Anne Sønsterud Jansen. Foto: Nexans

Nexans er global leverandør innen kabel og kabelsystemer. De har ofte leveranser hvor både landkabel, sjøkabel, elektrisk- og mekanisk utstyr, samt installasjon inngår. De jobber med store og komplekse prosjekter med mange grensesnitt.


Hever selskapets kompetanse
– Nexans har først og fremst blitt partner fordi vi ønsker å ta i mot studenter som tar et studium som er spennende og relevant for oss. Studieprogrammet på Norsk Institutt for Systems Engineering (NISE) ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) er svært interessant siden det er utarbeidet gjennom et samarbeid med høyskolen og industrien, og baserer seg på det kompetansebehovet mange ingeniørbedrifter har.

Nexans ser på samarbeidet som en mulighet til å heve selskapets kompetanse innen Systems Engineering, samtidig som de bidrar utdanningen.

– Med styrket kompetanse innen Systems Engineering håper vi å unngå kostnadskrevende designendringer sent i prosjektet, sier Sønsterud Jansen og legger til at samarbeidet selvsagt også er en mulig rekrutteringsarena.

Første partnerbedrift fra Østfold
For høyskolen er det svært spennende å bli koblet opp mot Nexans, fordi de blant annet leverer sjøkabler til subseaindustrien.

– Mer enn halvparten av våre Industrimasterstudenter jobber i Subsea-relaterte bedrifter, og vi har utviklet en subsearetning innenfor valgfagene våre i masterprogrammet, sier oppdragsleder Silja Sverreson Gulbrandsen. – Videre er det også flott å få Nexans med som Østfolds første partnerbedrift. Og vi håper at gjennom dette, kan vi også få kontakt med flere bedrifter i det området.

Nexans vil også delta i masterprogrammets referansegruppe som bidrar til fortsatt utvikling av Subseafagene og satsningen innen forskning ved NISE.