– Networking er viktig
Skrevet 04.11.15Godt over 1 000 studenter var invitert da det ble arrangert karrieredag under Teknologidagene. – Det er en positiv dag. Networking er viktig, og et slikt arrangement gjør det mye lettere å komme i kontakt med folk i de ulike firmaene, sier studentene.

Mange studenter besøkte de ulike standene under karrieredagen

Alle foto: Eva Jeanette Johnsen, NCE-SE

– Det er over 20 firmaer som har stand her i dag, sier Iselin Taraldsen, som sammen med 30 medstudenter fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) arrangerer Karrieredagen og sørger for at dagen går på skinner.

Det var bra trøkk hele dagen med godt over 1 000 inviterte studenter fra HBV og Fagskolen Tinius Olsen.

– Oppmøtet har vært kjempebra i dag, sier Taraldsen.

– Studentene har vært flinke med arrangementet i år, det er veldig bra tilrettelagt og alt er proft, kan Wenche Moen informere. Hun står på stand for Kongsberg Gruppen og er en rutinert deltager på karrieredagen.

Devotek stand. Systems engineering studentene mener det er viktig med en karrieredag
“Kongsberg Devoteks stand. Systems Engineering-studentene mener det er viktig med en karrieredag. F.v. Halvor Røed Jensen (Devotek), Ztili Shao og Ravi Damodaran.

En positiv dag
På standen til Devotek står Ravi Damodaran og Ztili Shao og diskuterer ivrig. De studerer begge Systems Engineering, og mener en karrieredag er nødvendig.

– Det er en positiv dag. Networking er viktig, og et slikt arrangement gjør det mye lettere å komme i kontakt med folk i de ulike firmaene, sier Damodaran.

Halvor Røed Jensen som står på stand for Kongsberg Devotek er enig, selv om markedet har endret seg.

– For oss bedriftene er det viktig å vise at vi er her og HBV er en viktig institusjon for oss. Vi skaper en dialog med folk som er i utdannelse og som kan være fremtidige ansatte. Det trenger vi, selv om situasjonen nå er litt annerledes enn før, sier han.

I tillegg til stands består Karrieredagen også av bedriftspresentasjoner, konkurranser og helt til slutt en paneldiskusjon. Det endrede arbeidsmarkedet var temaet som avrundet dagen når «Hvordan når du opp i kampen om jobbene?» ble diskutert.

Økt ledighet blant ingeniører og et lavere aktivitetsnivå på stillingsmarkedet, legger allikevel ikke en demper på dagens entusiasme. Det blir påpekt at svingninger i arbeidsmarkedet er naturlig og NAV Buskerud kan meddele at foreløpig har heller ikke arbeidsledigheten steget noe i fylket sammenlignet med fjoråret.

Fullt i Krona under karrieredagen

Fullt i