NCE Systems Engineering videreutvikles
Skrevet 08.08.16Fra 1. juli videreføres NCE Systems Engineering (NCE SE) som klyngeprosjekt for å styrke Kongsbergs vertskapsattraktivitet for teknologiindustrien.

Torkil Bjørnson daglig leder NCE Systems Engineering

NCE SE på Kongsberg har eksistert i ti år – siden etableringen i 2006. Nå justeres finansieringsmodellen i henhold til EØS-kravene, og regimet for offentlige tilskudd blir det samme som for GCE-programmet.

– Kongsberg får nå en sentral rolle i den nye satsingen Klyngene som omstillingsmotor (KOM). KOM legges inn under det nasjonale klyngeprogrammet, og er hovedsak i innspillet fra Innovasjon Norge til regjeringen om store nye satsinger fra 2017, sier daglig leder Torkil Bjørnson i NCE SE.

De siste ti årene har NCE SE drevet proaktiv utvikling av kompetanseklyngen på Kongsberg, og nå styrkes fokuset på industrielle fellesprosjekter innen kompetanseutvikling, forskning og innovasjon.

– Jeg er glad for, og stolt av det vi har fått til i perioden 2006 til 2016. Vi har nå laget en oppsummerende rapport som viser resultatene av dette arbeidet. (Last ned rapporten her). Vår system- og innovasjonskompetanse er sentralt grunnlag for den nasjonale satsingen Klyngene som omstillingsmotor, sier Bjørnson.

Til høsten er det oppstart for omstillingsmotoren som en integrert del av innovasjons- og toppindustrisatsingen på Kongsberg. For å styrke samordningen av aktivitetene, legges NCE SE/klyngeprosjektene organisatorisk inn under selskapet Kongsberg Innovasjon.