NCE SE lever videre under Kongsberg Innovasjon
Skrevet 10.11.16NCE Systems Engineering (NCE SE) blir nå en del av Kongsberg Innovasjons virksomhet, og arbeidet med å styrke klyngen videreføres med omstilling i næringslivet som hovedoppdrag.

NCE SE og KI

Kongsberg Innovasjon har gått inn på eiersiden av NCE SE, og klyngeprosjektet videreføres nå med Kongsberg Innovasjon i spissen. Kongsberg Innovasjon har tidligere fokusert på å bistå teknologibaserte oppstartsselskaper, men vil nå også fokusere på vekst og utvikling for klyngen for å øke innovasjons- og omstillingstakten i næringslivet som sådan.

Det nye fokuset betyr at Kongsberg Innovasjon nå skal bidra til raskere innovasjon, økt vekst og utvikling for både nye og etablerte teknologibedrifter på Kongsberg, i Norge og verden. Virksomhetsområdene vil i så måte være todelt – nye teknologibedrifter og allerede etablerte teknologibedrifter. Innen sistnevnte kommer NCE SE inn og vil arbeid med satsningen Klyngene som Omstillingsmotor (KOM).

– Det er veldig spennende tider. Både styret og våre eiere har besluttet at vi skal ta en bredere rolle. Vi ser frem til å jobbe videre med både nye og allerede etablerte teknologibedrifter for å skape raskere innovasjon, bærekraftig vekst og utvikling, forteller Svein-Olav Torø, daglig leder i Kongsberg Innovasjon.

I Kongsberg Teknologipark skapes det nå et helt nytt innovasjonsmiljø som skal huse både oppstartsselskaper, gründere, akademia samt etablert industri og klyngen.

– Det at NCE SE blir en del av Kongsberg Innovasjon gleder meg. Vi skal nå jobbe sammen for å fremme klyngen og bygge videre på arbeidet som er blitt gjort de siste 10 årene.