Næringsutvikling i Buskerud 
– på jakt etter gode samarbeidsmodeller
Skrevet 14.10.1518. november arrangerer Høgskolen i Buskerud og Vestfold et seminar i VRI Buskeruds delprosjekt 4: Buskerud som en lærende region. Torkil Bjørnson og Leif Næss fra NCE Systems Engineering står på programmet.

De skal snakke om Kongsbergmodellen – en motor for innovasjon og omstilling.

Tid: Onsdag 18. november kl 12.30 – 16:30

Sted: Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Kongsberg (Krona)
Arrangementet er gratis

Program og invitasjon til seminar

Program:
12.30 – 12.45 Velkommen v/ programkoordinator Elisabeth Klever og delprosjektleder Etty Nilsen, begge VRI Buskerud
12.45 – 13.30: Kongsbergmodellen – en motor for innovasjon og omstillin v/ Torkil Bjørnson og Leif Ness, NCE Systems Engineering
13.30 – 14.00: Hemsedalsløftet – erfaringer fra et innovasjonsprosjekt på en destinasjon v/ delprosjektleder Tine Østby, VRI Buskerud
14.00 – 14:30: Kaffepause
14.30 – 15:00: Helseinnovasjon – samarbeid for innovative løsninger i helsesektoren – sett fra et leverandørperspektiv v/ Petter Stølen, Arena Helseinnovasjon
15.00 – 15.30:  Veien videre for Buskerud ved Gøril Trælstad, v/ teamleder for næringsutvikling i Buskerud fylkeskommune
15:30 – 16:30 Mingling og lett servering

Påmelding:
innen 11. november til Etty Nilsen v/ HBV: etty.nilsen@hbv.no