Larry Leifer: – Sju sekunder er nok
Skrevet 14.09.16– Konsentrasjon er bullshit. Du trenger bare sju sekunder for å få verdens beste idé, sa innovasjons-ekspert Larry Leifer fra Stanford University under «Innovation Summit 2016», som ble arrangert av Norsk Institutt for Systems Engineering.

Larry Leifer, foto: HSN

Larry Leifer regnes som en guru innen det som ofte blir kalt User centered innovation / User centered design.Foto: Jan-Henrik Kulberg, HSN

Tekst: Jan-Henrik Kulberg, Høgskolen i Sørøst-Norge

Larry Leifer er gjesteprofessor ved Norsk Institutt for Systems Engineering (NISE), Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), og regnes som en guru innen det som ofte blir kalt User centered innovation / User centered design.

Han er en av stifterne av Stanfords berømte d.School, Institute of design, og deltok under “Innovation Summit 2016» på høyskolen campus i Krona, Kongsberg, 13. september. Der viste norske og utenlandske selskaper og universiteter frem prototyper, skapt gjennom tett samarbeid mellom designere og ingeniører.

“Yes and”
Larry Leifer har forsket mye på prosessene som skapte Silicon Valley. I sitt foredrag viste han eksempler på forskjellige typer dynamikk og dialog, i studentgrupper som jobber med innovasjon.

– Hvis noen på teamet sier “yes and” vil det trolig komme en ny frisk idé i løpet av tre minutter, sa Leifer, som tenker innovasjon i alt han gjør. På grunn av svak hørsel, måtte han få formidlet spørsmålene fra salen via møtelederen. Selv det klarte han å snu til noe positivt.

– Det er ofte bra å la en annen formidle spørsmålene, fordi det kan skje noe innovativt gjennom tolkningen, sa Leifer med et smil.

Tre deltakere på Innovation Summit. Foto: HSN
F.v: Lead designer Magne Ekerum Høiby fra Halogen, designrådgiver Fredrik Jean-Hansen fra Innovasjon Norge og bedriftsrådgiver Knut Bang fra Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) var blant deltakerne på Innovation Summit 2016. Foto: Jan-Henrik Kulberg, HSN

Sju sekunders-regelen
Han er opptatt av at den store mengden data fra forskningen ved Stanford kommer industrien til gode. Og mens man i trafikken ofte snakker om tre-sekunders-regelen, snakket Leifer mye om sju sekunders-regelen.

– To sju sekunders-perioder, er den perfekte design-sekvensen. Dette er velkjent i tv og film-industrien. Der er det en regel at bildet skifter innen sju sekunder. Det er så lenge vi klarer å holde oppmerksomheten, men det er mer enn tilstrekkelig til å komme opp med en revolusjonerende idé, sa Leifer.

Han argumenterte sterkt for fleksibilitet og åpenhet innad i bedriften.

– En leder kan tro at han har ansatt en person til å fylle den spesielle stolen. Men hva med å la ham reise seg opp, og flytte på seg til en annen stol?

På spørsmål fra publikum om hva slags type utdanning som er best for innovasjon og nytenkning var svaret:

– Teambasert og prosjektbasert på alle nivåer.

Leif Næss og Yang Yang Zhao. Foto: HSN
F.h. Instituttleder Leif Næss og Associated Professor Yang Yang Zhao ved NISE sto bak arrangementet. Foto: Jan-Henrik Kulberg, HSN

Dark horse
– Vi gir alltid studentene våre i oppdrag å komme opp med en “dark horse” i tillegg til det mer trygge, altså noe som kan slå til, men som også kan være fullstendig mislykket. Det viser seg faktisk overraskende ofte at det er den idéen som de ender opp med å forfølge videre, sier Leifer i et intervju med høyskolen etter foredraget.

– Hvor godt er Norge tilpasset den måten å tenke på, og jobbe på, som har skapt Silicon Valley?

– Vel, en utfordring for hele Skandinavia er at dere ofte forveksler “coordinating” med “collaborating”, sier Leifer. Han inviterer faktisk undertegnede til å danse med ham, og sier:

– Dette ser jo litt rart ut, men hvis vi nå danser i takt og alt fungerer, er det “coordinating”. Hvis jeg derimot begynner å falle, og du rent instinktivt prøver å hjelpe meg, ja da er det “collaborating”. Det er når det blir vanskelig, at vi må “collaborate” sier Leifer.

Bitvis, medlemsbedrift i NCE Systems Engineering
Salgsdirektør William Braathen (t.h) i medlemsbedriften til NCE Systems Engineering, Bitvis, forteller hvordan selskapet løser design av mikroelektronikk for space til Lars Bjærtnes i Physical design. Over dem ser vi en satellitt-modell av Galileo, Europes nye GPS-system. Foto: Elin Svilaas, NCE SE