Kongsbergs industriklynge blir omstillingsmotor i Norge
Skrevet 10.09.15NCE Systems Engineering (NCE SE) på Kongsberg og NCE Raufoss har undertegnet en intensjonsavtale med Innovasjon Norge. Avtalen skal sette fart og kraft i omstillingen av norsk industri.

Omstillingsmotor_Skaret_Ness

Mona Skaret, Innovasjon Norge t.h. og Leif Næss, prosjektleder kunnskapsutvikling i NCE SE.

Programmet ”Klyngene som omstillingsmotor” har som sitt formål å bidra til effektiv omstilling av norsk næringsliv ved å videreutvikle utvalgte teknologi- og kompetanseområder (utviklingsarena), og å implementere disse på tvers av ulike industrielle miljøer (spredningsarena).

Teknologimiljøene på Kongsberg, Raufoss og Halden har de siste månedene vært arkitektene bak modellen i nært samarbeid med Innovasjon Norge. Programmet har oppstart umiddelbart, og vil bli tilført seks millioner kroner allerede i 2015. Innovasjon Norge går inn med tre millioner, og industrien med tilsvarende verdi.

Fra 2016 vil programmet ha ambisjon om en minimumsramme på 30 millioner kroner årlig fra Innovasjon Norge i en femårsperiode. Finansieringen forutsetter bevilgning over de kommende års statsbudsjetter. I tillegg legges det inn tilsvarende verdi fra industrien, slik at den årlige rammen blir verdt 60 millioner kroner for programmet.

Systems Engineering – det ultimate rammeverk for omstilling
– Kongsbergklyngen vil med denne avtalen få en sentral rolle som omstillingsmotor for norsk industri. NCE SE har vært initiativtaker sammen med NCE Raufoss, og vi er fornøyde med at Innovasjon Norge har sett konseptet som en viktig del av norsk industris omstilling, sier Torkil Bjørnson, daglig leder i NCE SE.

Bjørnson sier videre at programmet vil omhandle både systemtenkning og innovasjonskraft, samt økt produktivitet.

– Systems Engineering er det ultimate rammeverk for omstilling, og for å ta i bruk ny teknologi. Utviklingen som skapes av den industrielle kompetanseklyngen på Kongsberg spres til andre deler av landet gjennom et omfattende samarbeid med ti andre klynger, sier han.

Kongsbergs kompetanseklynge, som har ledende virksomheter i mange krevende bransjer, bidrar til å gjøre norsk industri bedre og mer konkurransedyktig gjennom systemtenkning og akselerert innovasjon. Raufossmiljøet bidrar til å styrke produktiviteten gjennom lean-prosesser og økt automatisering.