Kongsberg Innovasjon vil skape større innovasjonsarena
Skrevet 02.05.16Kongsberg Innovasjon tar nå en bredere rolle enn til tidligere. Selskapet sikter mot å skape en større innovasjonsarena på Kongsberg. – Nå ønsker vi også å se på oppstartsaktiviteter uavhengig av teknologi, sier Svein-Olav Torø i Kongsberg Innovasjon.

Svein Olav Torø Kongsberg Innovasjon

Daglig leder Svein-Olav Torø i Kongsberg Innovasjon viser frem de nye lokalene i Kongsberg Teknologipark. Nå bygges de gamle FMC-lokalene om for å ta imot oppstartsbedrifter som ønsker å jobbe under samme tak. FOTO: Per Skøien/NCE SE

– Både styret og våre eiere har besluttet at vi skal ta en bredere rolle. Tidligere har Kongsberg Innovasjon jobbet med å bistå teknologibaserte vekstbedrifter. Nå ønsker vi også å se på startup-aktiviteter uavhengig av teknologi, sier daglig leder Svein-Olav Torø i Kongsberg Innovasjon.

Kongsberg Innovasjon er en av partnerne i NCE Systems Engineering (NCE SE) på Kongsberg. Kongsberg Innovasjon eies av Kongsberg Gruppen, FMC Technologies, Statoil, Kongsberg Automotive, Semcon Devotek, Dresser-Rand, Teknologisk Institutt, Vardar og SIVA.

– Det er behov for etablering av flere arbeidsplasser i disse dager. Vi vil nå se på våre muligheter til startup-aktiviteter i Innovasjonsloftet som er under etablering (sammen med Kongsberg Næringsforum, Kongsberg kommune og Høgskolen i Sørøst-Norge), samt å fasilitere tidligfaseprosjekter i de store bedriftene på Kongsberg. Samtidig vil vi fortsatt være fokusert på å vurdere nye ideer som kommer til oss via gründere, sier Torø.

Nye lokaler
Kongsberg Innovasjon har flyttet inn i nye lokaler i Kongsberg Teknologipark. Det gamle hovedbygget til FMC Technologies (Bygg 125) skal huse Kongsberg Innovasjons ambisjon om å samlokalisere oppstartsbedrifter og bedriftsprosjekter under samme tak. I tillegg er deler av høyskolen invitert inn som en ressurs i dette miljøet for å skape større nærhet mellom høyskolen, industrien og gründerne.

– Det har i grunnen vært et lite synlig gründermiljø på Kongsberg i mange år. Vi er nå opptatt av å gjøre dette miljøet tydeligere, sier Svein-Olav Torø.

Han mener at flere oppstartsbedrifter i samlokasjon vil lære av hverandre, og gjøre hverandre bedre.

– Jeg vil jo fortsatt tro at mindre bedrifter som jobber med teknologibaserte løsninger vil ha mest nytte av dette. Men vi ønsker også å invitere andre typer virksomhet, sier Torø.

Mer profilering
Kongsberg Innovasjon vil fremover satse på å synliggjøre Kongsberg-miljøet mer utenfor kommunens grenser.

– Jeg får ofte spørsmål om hvilke bedrifter som finnes på Kongsberg og hva de holder på med. Vi skal nå profilere bedriftene bedre – både for å gjøre de kjent, men også for å tiltrekke oss flere oppstartsbedrifter. Det vil også kanskje få folk til å flytte hit, sier Svein-Olav Torø.

Den første konkrete profileringsaktiviteten vil være å delta på arrangementet Kongsberg Startup-Day i Oslo 12. mai. Kongsberg Innovasjon planlegger også deltakelse i Oslo Innovation Week til høsten.
Kongsberg Innovasjon opplever stadig større pågang fra gründere som ønsker å få vurdert sine ideer.

– I 2014 fikk vi inn 49 ulike ideer. Dette økte til 75 i 2015, og allerede hittil i år har det kommet inn over 50. Jeg vil anta at vi kommer til å runde 100 ideer før 2016 er omme, forteller Torø.

I dag er Kongsberg Innovasjon engasjert i 16 oppstartbedrifter, og har eierskap i ti av disse.