Kompetanseprogram gir suksess
Skrevet 06.09.16Fosstech fikk nylig testet og godkjent leveranse av et avansert ekkoloddsystem til en av NATOs marinebaser. – Kompetanseprogrammet har vært avgjørende for suksessen, sier daglig leder Steven Foss. Kompetanseprogrammet er et samarbeid mellom Kongsberg Maritime, Innovasjon Norge og NCE Systems Engineering.

Steven Foss Fosstech

– Kompetanseprogrammet har vært avgjørende for at vi har fått suksess med produksjonslinjen og produktet, sier daglig leder i selskapet, Steven Foss. Foto: Fosstech

Subseadivisjonen i Kongsberg Maritime har invitert seks av sine sentrale underleverandører til å delta i et kompetanseprogram. Divisjonen har nesten all vareproduksjon hos sine underleverandører og sikter mot å fortsatt ha mye produksjon i Norge. Sammen med leverandørene etablerer de en forbedringskultur basert på Lean-metoder hvor fokus er på kvalitet, leveringspresisjon og kostnadseffektivitet.

En ideell produksjonslinje
Fosstech ble etablert i 1997 av Steven Foss. Selskapet produserer innkapsling av avansert elektronikk til ekkolodd og undervannskabler. Nylig fikk de testet og godkjent leveranse av et avansert ekkoloddsystem til en av NATOs marinebaser, hvor Kongsberg Gruppen (KOG) er kunden.

–  Da vi gikk inn i kompetanseprogrammet i 2014, var det et nytt produkt for oss. Som en del av kompetanseprogrammet startet vi opp med å bygge en ideell produksjonslinje for produktet i samarbeid med Kongsberg Maritime. Vi brukte Lean-tankegang i prosessen, og det har vært en kjempesuksess som gir grunnlag for langsiktig vekst, sier Foss.

– Kompetanseprogrammet har vært avgjørende for at vi har fått suksess med produksjonslinjen og produktet. Det er mest moderne i sitt slag innen innkapsling av elektronikk, sier Foss.

Blir fremoverlent og mer innovative
Kompetanseprogrammet er i regi av NCE SE s Leverandørutviklingsprosjekt (LUP), og programmet er støttet av Innovasjon Norge. De fem andre leverandørene som er med i programmet er Oswo, Norautron, Hapro, Kristiansand Skruefabrikk, Flåtnes Elektro-Mek.

– Programmet gjør at vi er fremoverlent og tar utfordringer vi får av kunden. Det er spennende, men også krevende fordi vi må ha kompetanseressurser internt til å møte Kongsberg Maritimes forventninger. Men samtidig gir det oss en unnskyldning til å være på hele tiden siden vi er i et felles program, sier Foss.

Hver morgen kjører Fosstech 10 minutters lange morgenmøter på Skype mellom produksjonslederen og de fire avdelingslederne på engineering, mekanisk, kabel og elektromekanisk. De måler også alle ledd i produksjonsprosessen.

– Det er tøft hvilket resultat programmet har gitt på hele verdikjeden. Det er nyttig for oss, for partnerne våre og for sluttkunden, sier Foss. – Kongsberg Maritime er opptatt av at det er forankring i ledelsen, og jeg som leder må forplikte meg til å jobbe med dette. Sånn som tidene er nå, må vi kunne reagere og omstille oss raskt når kunden har behov for det.

Fosstech er nominert som Vestfolds kandidat til NHOs nasjonale nyskapingspris 2016.

Les om Fosstech på TU.no: ”Da oljeprisen falt, hadde Steven Foss valget: Konkurs eller omstilling