Klyngesamarbeid om medisinsk teknologi
Skrevet 26.04.16NCE Systems Engineering jobber sammen med NCE Oslo Medtech for å identifisere samarbeidsmuligheter.

Oslo Medtech og NCE SE samarbeider

Leif Næss (t.v.) og Torkil Bjørnson i NCE Systems Engineering drøfter felles utfordringer med Kathrine Myhre og Odd Arild Lehne i NCE Oslo Medtech. Foto: Per Skøien/NCE SE

Daglig leder Torkil Bjørnson i NCE SE mener møteplassen som er utviklet med NCE Oslo Medtech er et godt eksempel på klyngesamarbeid i praksis og innovasjon på tvers av bransjer.

– Prosjektet ”Klyngene som omstillingsmotor” handler jo nettopp om dette. For vår del er det spennende å kunne se Systems Engineering i lys av helseteknologiske utfordringer. Vi kan se på hvilke ”Petter Smart-ideer” som er utviklet i helseteknologiske miljøer og jobbe med hvordan disse kan industrialiseres ved bruk av Systems Engineering og annen Kongsberg-kompetanse, sier Bjørnson.

Nytt NCE
Oslo Medtech har vært en Arenaklynge de siste fem årene og fikk NCE-status sommeren 2015. Ambisjonen til NCE Oslo Medtech er å bli den mest innovative globale medtech-klyngen innen 2020.

NCE Oslo Medtech har 190 medlemmer i hele verdikjeden innen helse og er en brobygger og fasilitator for aktører innen e-helse og medisinsk teknologi.

– Utfordringsbildet er tydelig. Vi ser krevende demografiske endringer og et høyt kostnadsbilde. Områdene vi utvikler er i stikkordsform blant annet teknologiutvikling, kompetanse og bærekraft. Vi stimulerer utvikling av nye produkter, løsninger og tjenester som både bidrar til bedre helse for pasienter og brukere – og mer effektive helsetjenester, samtidig som det utvikles et norsk næringsliv som når ut internasjonalt med sine produkter og løsninger, sier daglig leder Kathrine Myhre i NCE Oslo Medtech.

Globalt marked
I midten av april var det på nytt en workshop hvor de to klyngene satt sammen på Kongsberg for å belyse utfordringene.

– Vi er i en fase hvor vi leter etter det faktiske samarbeidsgrunnlaget. Det innbefatter spørsmål om industrialisering av ideer og deling av infrastruktur. Vi er nysgjerrige på hverandre og hvordan overføring av kompetanse kan skje, sier Myhre.

Felles for de to klyngene på Kongsberg og i Oslo er at begge arbeider med bedrifter som har ekstremt krevende kunder. Både innenfor tekniske løsninger, men i høyeste grad innenfor levert kvalitet.

– Som klyngeaktør er det jo vår rolle å hjelpe bedrifter i prosessen fra idé til å nå ut i det globale markedet. Derfor har vi behov for kompetanse i en sterkt voksende bransje. Den kompetansen håper vi blant annet å utvikle sammen med NCE SE på Kongsberg, sier Myhre.

Under workshopen ble det vist til flere eksempler på selskaper innenfor helseteknologi som har gründere fra olje- og gassbransjen. For eksempel er det en tidligere underleverandør i oljenæringen som nå bruker sin kunnskap om pumpeteknologi til å utvikle og produsere en ny type hjertepumpe.