Klynger sentralt i industrimeldingen
Skrevet 06.12.16Industriklynger blir et sentralt tema i regjeringens industrimelding som er klar tidlig i 2017. Det bekreftet statssekretær Lars Jacob Hiim (H) under sitt foredrag på konferansen Smart Produksjon Norge 2016 på Kongsberg denne uken.

Lars Jacob Hiim (H). Foto: NCE SE

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) sier at klyngene vil få sentral plass i industrimeldingen som kommer tidlig i 2017. Foto: Per Skøien/NCE SE

– Det er allerede noen penger på plass i statsbudsjettet til utvikling av klynger, og klyngene blir sentralt i industrimeldingen som kommer tidlig neste år. Vi er og involvert i det nasjonale Toppindustrisenteret som jo også var et initiativ fra Kongsberg, sier Lars Jacob Hiim.

– Det er bra og viktig at regjeringen prioriterer klyngene sentralt i meldingen, sier daglig leder Torkil Bjørnson i NCE Systems Engineering (NCE SE).

Lars Jacob Hiim er statssekretær for næringsminister Monica Mæland, og holdt foredrag om regjeringens industripolitikk på Kongsberg tirsdag. Anledningen var konferansen Smart Produksjon Norge 2016 i regi av Norsk Forening for Automatisering. I programkomiteen for konferansen satt blant andre Torkil Bjørnson i NCE SE.

– Betingelsene i store deler av norsk industri endret seg dramatisk for halvannet år siden da oljeprisfallet rammet. Nedgangen ser nå ut til å ha flatet ut, men mange har fortsatt en svært krevende situasjon. Omstillingen i norsk økonomi er vi ikke på noen måte ferdige med. I arbeidet med å gjøre oss mindre oljeavhengig må næringslivet selv sitte i førersetet. Vi politikere skal bidra med å legge til rette, sier Lars Jacob Hiim.

Han snakket deretter varmt om regjeringens industrimelding som nå er i sluttfasen, og som er landets første industrimeldingen siden Odvar Nordli var statsminister i 1980.

– Vi legger frem meldingen tidlig i 2017. Den skal peke ut retningen for fremtidens industri i Norge. Det betyr en spennende periode fremover med mye debatt om dette viktige temaet, sier Hiim.

Torkil Bjørnson. NCE Systems Engineering
Atle Jensen i NCE Raufoss (t.v.) og Torkil Bjørnson i NCE SE snakket i sine foredrag om programmet ”Klynger som omstillingsmotor”. Foto: Per Skøien/NCE SE

Omstillingsmotor
Programmet ”klynger som omstillingsmotor” ble lansert av næringsministeren på Kongsberg i september 2015. Temaet sto også på dagsorden under denne konferansen. Torkil Bjørnson fra NCE SE og Atle Jensen fra NCE Raufoss foredro om tanken bak, og arbeidet med programmet.

– Erfaringen viser at bedrifter i klynger utvikler raskere verdiskapning og konkurransekraft enn bedrifter som står alene. Norsk næringsliv må innovere raskere og bedre i tiden som kommer, og det er aller viktigst å satse på digitalisering, sier Torkil Bjørnson.

”Klynger som omstillingsmotor” er initielt et samarbeid mellom Innovasjon Norge og NCE SE på Kongsberg, NCE Raufoss og NCE Smart Energy Markets i Halden. Målsettingen er å bidra til å skape fornyelse og vekst i SMBer og øvrig næringsliv.

– Programmet skal få bedrifter over hele landet til raskere å fornye sine produkter, tjenester, produksjonsmetoder og forretningsmodeller, sier Bjørnson.

Toppindustrisenteret
Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri snakket også under konferansens første dag. Han vektla behovet for at norsk næringsliv ikke må bli hengende etter i den globale digitaliseringen.

– Sjefene rundt om må ikke si at ”dette går over” eller at ”dette ikke gjelder oss”. Vi må sørge for at ikke våre konkurrenter kommer lenger enn oss innenfor digital utvikling og dermed tar markedene våre, sier Sunde.

Digitalisering var også naturlig nok hovedbudskapet i foredraget til rådgiver Eirik Andreassen i Toppindustrisenteret AS (Digital Norway). Andreassen pekte på for lite kompetanse i ledelsen av norske bedrifter som den største utfordringen innenfor dette temaet.

– Mangel på kunnskap i ledelsen og styrene er hovedutfordringen i forhold til digitaliseringstakten, sier han.

Andreassen fortalte så om arbeidet som nå pågår med å få Toppindustrisenteret fra prosjektfase til drift.

– Visjonen vår er å skape et vekstkraftig norsk næringsliv i en globalisert og digital verden, sier han.