Klyngene viktig for Norge 6.0
Skrevet 10.05.16Norge 6.0, med Kongsberg Gruppen som pådriver, vil bidra til at programmet ”Klynger som omstillingsmotor” iverksettes i henhold til forslag fra Innovasjon Norge.

Klyngene som omstillingsmotor. Foto iKuben

Det er iverksatt flere samarbeidsprosjekter mellom klyngene i omstillingsprogrammet og andre klynger og enkeltbedrifter. F.v. Håvar Risnes (Innovasjon Norge i Møre og Romsdal), Torkil Bjørnson (NCE SE), Odd Tore Finnøy (iKuben), Hilde Aspås (iKuben) og Sverre Narvesen (NCE Raufoss). Foto: iKuben

Innovasjon Norges program «Klynger som omstillingsmotor» skal bidra til omstilling hos aktører i og utenfor formelle klynger. NCE Systems Engineering (NCE SE) på Kongsberg, NCE Raufoss og NCE Smart Energy i Halden er piloter i omstillingsprogrammet som ble lansert av næringsminister Monica Mæland (H) høsten 2015.

Forsterker hverandre
Det er mange gode initiativ i Norge for å bidra til omstillingen som er nødvendig. Lederne i de tre klyngene og Norge 6.0, med Kongsberg Gruppen i spissen, møttes sammen med Innovasjon Norge for å sikre at de to initiativene ikke skal oppfattes som konkurrerende i forhold til andre viktige aktører.

– Vi er enige om at disse initiativene forsterker hverandre. Programmet ”Klynger som omstillingsmotor” er en svært viktig satsing for å lykkes med ny innovasjon, økt norsk konkurransekraft og realiseringen av Norge 6.0. Dette er tydeliggjort gjennom det grundige kartleggings- og analysearbeidet Norge 6.0 nå har gjennomført, sier Sverre Gotaas i Kongsberg Gruppen, Ole Gabrielsen i NCE Smart Energy, Sverre Narvesen i NCE Raufoss og Torkil Bjørnson i NCE SE.

Norge 6.0 vil bidra til at ”Klynger som omstillingsmotor” blir gjennomført som foreslått i budsjettinnspillet fra Innovasjon Norge til Nærings- og fiskeridepartementet.