Klyngene som omstillingsmotor
Skrevet 27.08.15– Bruk klyngene som motor i omstillingen. De våger å tenke stort, sa Mona Skaret, direktør for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge under Buskerud fylkeskommunes næringskonferanse.

Mona Skaret under næringskonferanse Buskerud fylkeskommune

Mona Skaret, Innovasjon Norge. Foto: NCE SE

– Bedriftene i kompetanseklyngen på Kongsberg har ambisjoner og innoverer med kunden. De tør å si at de skal bli best i verden, og bygger kompetanse og kompetansekraft hjemme i samarbeid med de beste miljøene internasjonalt. Offentlig sektor må åpne opp slik at at kompetansen de private bedriftene har blir utnyttet, sier Skaret.

– De som klarer å bruke teknologien i markedet – det er de som skaper verdier. Derfor er det hyggelig å være her på Kongsberg, sier Skaret. Samtidig utfordret hun Kongsbergindustrien til å bli flinkere til å slippe til utfordrerne.

– Gi plass til dem som utfordrer verdikjeden, sier hun.

Torger Reve under Buskerud fylkeskommunes næringskonferanse
Professor Torger Reve oppfordrer til å posisjonere Buskerud som Teknologiregion Oslofjorden til å bli Norges fremste teknologiregion. Foto: NCE SE

Utvikle teknologiaksene
Under konferansen kom professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI med forslag på ”Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv”:

– En av hoveddriverne i norsk næringsliv er klynger med næringer som henger sammen og utfyller hverandre. Kongsberg har dette mangfoldet, sier Reve. – Bygg industrielle kunnskapsakser, sa han og pekte på Raufoss og Horten som industrielle utviklingsakser for Kongsberg.

Reve kommenterte at Buskerud fylkeskommunes Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015–2020 tar for seg for mange ting.

– Dere må våge å prioritere, sier REve og oppfordret fylkeskommunen til å posisjonere Buskerud som Teknologiregion Oslofjorden til å bli Norges fremste teknologiregion med ingeniørkompetanse som drivkraft, innovasjon som endringskraft, kremmerskap som vekstkraft og friluftsliv som trivselskraft.