ISO-revisjoner i praksis
Skrevet 02.10.15I høst innføres det reviderte ISO-standarder for både kvalitets- og miljøstyring (9001:2015 og 14001:2015). Disse reviderte ISO-standardene ble satt på dagsordenen for Kongsbergindustrien under en temadag på Teknologisk Institutt nylig.

Erik Nedberg i Teknologisk Institutt på Kongsberg gjennomgikk hva som er nytt etter revisjonen av ISO 9001 og ISO 14001. En fullsatt sal plukket opp mange relevante nyheter. Begge foto: Per Skøien/NCE SE

Seminaret ble holdt i regi av Leverandørutviklingsprosjektet (LUP) i NCE Systems Engineering, Teknologisk Institutt og VRI Industri i Buskerud.

Spesialrådgiver Erik Nedberg i Teknologisk Institutt gjennomgikk hva som er nytt etter revisjonen som kommer i høst, og som fører til at alle bedrifter etter hvert må resertifisere sine styringssystemer. Nedberg la mye vekt på hvilke interne prosesser som må til for å tilpasse seg 2015-versjonen.

– De som lykkes er de bedriftene som setter av tid til å lage strukturene i sine kvalitetssystemer. Det holder ikke å bare gjøre dette ved siden av alt annet. Det er for mange som styrer etter ”Å dæven”-prinsippet. Jeg mener derimot at bedriftenes ledere må være proaktive i forhold til disse endringene og styring av virksomheten, sier Erik Nedberg.

Spesialrådgiveren brukte mye tid på å peke på åpenbare endringer i ISO-revisjonene. Blant annet snakket han om at revisjonen gir en helt ny struktur og inndeling av kravene. Det stilles også krav til at dokumenterte prosedyrer og registeringer erstattes med krav om at dokumentert informasjon vedlikeholdes og oppdateres. Nedberg satte også søkelys på at ISO-revisjonen setter fokus på risikobasert tilnærming til styring av kvalitet og miljø.

Sist ISO-standardene ble satt under revisjon, var i 2008.


Truls E. Moe (t.h.), prosjektleder for LUP, diskuterer revisjonene med Erik Nedberg fra Teknologisk Institutt og Ståle Løkken i Servi Hydranor.

Etterspurt kompetanse
Medarrangør av temadagen, VRI Industri, er et forskningsprosjekt med fokus på leverandørinvolvert innovasjon. Prosjektet utføres i samarbeid med LUP hos NCE SE og Industriell økonomi på Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

– Det overordnede målet med VRI er at kunde og leverandør skal samarbeide om å bli bedre på å levere konkurransedyktige løsninger, sier førsteamanuensis Roland Hellberg fra Industriell økonomi på høyskolen.

– Det er mange leverandører i Norge som leverer til de fire største bedriftene på Kongsberg. Disse bedriftene har høye krav til sine leverandører både innenfor pris, leveringstider og kvalitet. I mange tilfeller må leverandørene være sertifiserte etter ulike regelverk for å komme i en leverandørposisjon. Dette seminaret har kommet blant annet som følge av at leverandørene selv har etterspurt kunnskap om hvilke konsekvenser revideringen av ISO 9001 og ISO 14001 får for dem, sier Hellberg.

Er offensive
Totalt deltok 28 bedriftsrepresentanter på seminaret. En av deltakerne under seminaret var plass-sjef Ståle Løkken i Servi Hydranor på Kongsberg. Han mener det er viktig for bedriften å delta i denne type kompetansesesjoner.

– Det er viktig for Servi Hydranor å delta fordi vi er ISO-sertifisert. Vi har behov for å være oppdaterte og offensive i forhold til disse spørsmålene. Vi er opptatt av å etterleve det vi beskriver at vi gjør i vår kvalitetshåndbok. De forandringene og presiseringene som kommer i den nye standarden er helt i tråd med vår tenkning. Vi har også gjennom andre LUP-prosjekter god erfaring med NCE SE som partner i slike sammenhenger, sier Løkken.

Implementeres
Jan Tore Gjendem fra Kongsberg Defence and Aerospace (KDA) i Kongsberg Gruppen fortalte hvordan de forholder seg til endringene som nå kommer.

– Vårt kvalitetssystem inneholder mange standarder, deriblant ISO. Oppdateringene som nå kommer, blir implementert inn i vårt eget system, og fulgt opp gjennom dette, sa Gjendem.

Han ga også seminardeltakerne innblikk i tema risikoberegning og hvilke konsekvenser risiko har for ulike deler av Kongsberg Gruppens organisasjon og prosjekter.