Imponerte av Kongsbergindustrien
Skrevet 30.10.15Representantene fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) var synlig imponerte over det de fikk se og høre da de besøkte kompetanseklyngen på Kongsberg.

NFD hos Kongsberg Maritime. Foto: Per Skøien/NCE SE

Seks gjester fra Nærings- og firskeridepartementet var imponerte over simulatordemonstrasjonen hos Kongsberg Gruppen. Fra venstre Ivar Abusdal Swensen, Ine Charlott Paulsen, Mari Paulsrud, Astrid Grindheim, Lillian Andenæs og Arvid Senhaij. Demonstrasjonen ble ledet av Sondre K. Paulsen i Kongsberg Gruppen. Foto: Per Skøien/NCE SE

De fikk også med seg et tydelig budskap fra FMC Technologies-direktør Rune Thoresen om hvilke forventinger han har til virkemiddelapparatet i omstillingstiden norsk industri er inne i.

NCE Systems Engineering (NCE SE) var vertskap da NFD sendte seks ansatte til Kongsberg som en del av departementets offensiv “Ut i landet”.

– Jeg er imponert og begeistret over det vi har fått se og høre. Dette er svært relevant i min jobb når vi er ute og forhandler handelsavtaler på vegne av Norge, sier seniorrådgiver Lillian Andenæs i handelspolitisk avdeling i NFD.

Avgjørende samarbeid
Administrerende direktør Rune Thoresen i FMC Technologies Kongsberg Subsea AS ga de besøkende et interessant innblikk i hvilke områder FMC Technologies opererer i. Han eksemplifiserte bedriftens komplekse under- vannsinstallasjoner ved å fortelle at noen av dem står på 3.000 meters dyp.

– Da bør de virke, slo direktøren fast.

Rune Thoresen roste klyngesamarbeidet i Kongsberg, og trakk spesielt frem NCE SE-prosjektet Knowledge Based Development (KBD) som svært viktig for industrien.

– KBD sørger for deling av kunnskap og metodikk. Prosjektet tilfører bedriftene unik kompetanse på tvers av industrier. For oss har dette kunnskapssamarbeidet vært en av innsatsfaktorene av betydning for vår siste store kontrakt med Statoil i Johan Sverdrup-prosjektet, sier Thoresen.

FMC Technologies-direktøren var tydelig i sin melding til de ansatte i departementet:
– Myndighetene må på banen i sterkere grad for å skape arenaer for å øke innovasjonshastigheten i norsk industri. Norge har en unik posisjon i kompetansesammenheng – det må vi utnytte. Det er helt nødvendig å skape insitamenter for å få til omstilling. Kongsbergmodellen er svært verdifull for oss, og vi vil bidra inn for å skape en samhandlingsarena her, sier Thoresen.

Arenaen han refererte til er programmet “Klyngene som omstillingsmotor” som ble lansert av Innovasjon Norge og næringsminister Monica Mæland på Kongsberg i september. Industriklyngene på Kongsberg, Raufoss og Halden er piloter som samarbeidet i dette omstillingsprogrammet. Representantene fra NFD besøkte også Kongsberg Gruppen. Kommunikasjonsdirektør Ronny Lie understreket samarbeidet i kompetanseklyngene som en viktig faktor for å drive utvikling av nye produkter og tjenester.

Nødvendig omstilling
Daglig leder Torkil Bjørnson i NCE SE fortalte om viktigheten av å utnytte Systems Engineering som en sentral del av omstillingsarbeidet som må til i norsk industri.

– Halvering av oljeprisen og fallende produktivitet kaster mørke skygger over norsk næringsliv. Derfor må vi ha høyt fokus på å omstille industrien i Norge. Programmet “Klyngene som omstillingsmotor” vil være helt sentralt i dette arbeidet, og kunnskapsutvikling og samarbeid er kjernen i det hele, sier Bjørnson.