Høyt trykk på omstilling
Skrevet 16.11.15NCE Systems Engineering (NCE SE) vil spille en helt sentral rolle i omstillingen av norsk næringsliv. Klyngene på Kongsberg, Raufoss og Halden arbeider sammen om å detaljere innholdet i programmet “Klyngene som omstillingsmotor”.

Klyngene som omstillingsmotor. Foto iKuben

Klyngesamarbeid er viktig i det nye omstillingsprogrammet. – Vi vil samarbeide med NCE SE fordi vi trenger kompetanse på systemløsninger, sier daglig leder Hilde Aspås i iKuben i Molde. F.v. Håvar Risnes (Innovasjon Norge i Møre og Romsdal), Torkil Bjørnson (NCE SE), Odd Tore Finnøy (iKuben), Hilde Aspås (iKuben) og Sverre Narvesen (NCE Raufoss). Foto: iKuben

10. september besøkte næringsminister Monica Mæland Kongsberg i anledning av at Innovas- jon Norge presenterte det nye programmet “Klyngene som omstillingsmotor”. NCE SE på Kongsberg, NCE Raufoss og NCE Smart Energy i Halden skal i tett samarbeid med Innovasjon Norge bidra med sentral kompetanse for å sette fart og kraft i omstillingen av norsk industri. Programmet baseres på norske, menneskeskapte fortrinn, smart bruk av nye teknologier og en proaktiv delingskultur.

– De tre klyngene jobber nå med å detaljere innhold i programmet. Vi står sammen som én pilot i dette arbeidet, sier daglig leder Torkil Bjørnson i NCE SE.
Programmet vil ha en minimumsramme fra Innovasjon Norge på 30 millioner kroner i 2016 og har ambisjoner om en vesentlig opptrapping over kommende femårsperiode. I tillegg legges det inn tilsvarende verdi fra industrien.

– Vi vil nå få tre samarbeidende fyrtårn som både skal styrke respektive klynger og gi insentiver til å omstille og styrke klynger over hele landet: Systems Engineering og innovasjonskraft (Kongsberg), Produktivitet og automasjon (Raufoss) og Big Data og digitalisering (Halden).

– Alle disse fagområdene kan veves mye tettere sammen samtidig som hver lokasjon vil ha sin egenartet utviklingsfokus. Dette kan føre til en rekke spennende fellesprosjekter og samarbeid mellom ulike klynger og næringsmiljø, sier Torkil Bjørnson.

Transformation accelerator
“Klyngene som omstillingsmotor” skal bidra til effektiv omstilling av norsk næringsliv ved å videreutvikle teknologi- og kompetanseområder (utviklingsarena), og å implementere disse på tvers av industrielle miljøer (delingsarena).

Nå er NCE SE i forhandlinger om lokaler til etableringen av Transformation Accelerator inne i Kongsberg Teknologipark. Transformation Accelerator skal være en samlokalisering av ulike innovasjonsmiljøer hvor målet er å benytte Systems Engineering for å øke innovasjonshastigheten. Akseleratoren bygges rundt Kongsberg Innovasjon og Høgskolen i Buskerud og Vestfolds satsing på Systems Engineering – Norwegian Institute of Systems Engineering.

– Akseleratoren blir et svært viktig element i “Klyngene som omstillingsmotor”, sier Torkil Bjørnson.

Programmet vil omhandle både systemtenkning og innovasjonskraft, samt økt produktivitet og smart bruk av nye teknologier og arbeidsmetoder.

– Systems Engineering er det ultimate rammeverk for omstilling, og for å ta i bruk ny teknologi. Utviklingen som skapes av den industrielle kompetanseklyngen på Kongsberg spres til andre deler av landet gjennom et omfattende samarbeid med ti andre klynger, sier Bjørnson. Han forteller at responsen fra andre klynger er svært stor, og trekker spesielt frem engasjementet fra Oslo MedTech, NCE Maritime CleanTech på Stord og iKuben i Molde.