HBV = HSN
Skrevet 07.01.161. januar 2016 fusjonerte Høgskolen i Buskerud og Vestfold med Høgskolen i Telemark. Utdanningsinsitusjonen heter nå Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). HSN består av åtte studiesteder, og er en av landets største.

HSN logo med ordbilde

– For bedriftene i Kongsbergklyngen vil sammenslåingen bety tilgang til en større kompetansebase og mer forskningskompetanse, mener daglig leder Torkil Bjørnson i NCE Systems Engineering.

Nest største statlige høyskole
HSN har omlag 17.000 studenter og 1.500 ansatte, og består av åtte studiesteder: Kongsberg, Drammen, Ringerike, Vestfold, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland.

Målt i totalt antall studenter er HSN landets nest største statlige høyskole, og større enn flere av dagens universiteter. HSN ledes av rektor Petter Aasen, som rapporterer til HSNs styre, ledet av professor Rune Nilsen.

sine nye nettsider skriver høyskolen at HSN skal være regionalt forankret, og tydelig og sterkt til stede i en av landets mest spennende og dynamiske regioner med sine åtte campuser.

Universitetsambisjon
I februar 2016 planlegger HSN å sende søknad om universitetsakkreditering til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). HSN sender formell søknad til Kunnskapsdepartementet dersom NOKUT anbefaler universitetsakkreditering.