Gode eksempler fra Nederland
Skrevet 11.11.16Deltakerne i kompetanseprogrammet Network for Supplier Innovation har vært på studietur til Nederland for å lære om Quick Response Manufacturing (QRM). – Det var spesielt interessant å lære hvordan de kobler teoriene QRM og Lean sammen, sier Lean Manager i Norautron, Ellen Aase Thu.

Kompetanseprogram i Nederland

Kjell Gjestad (KM) presenterer resultatet av gruppearbeidet for professor Vincent Wiegel (spesialist på LEAN og QRM, HAN University of Applied Science) til f.v. Morten Gjøs (Oswo), Sjalg Mortvedt (Oswo) Ellen Aase Thu (Norautron), Øyvind Sedivy (Norautron) og Hans Jørgen Rånes (KM). Foto: Truls E. Moe/NCE SE

Kompetanseprogrammet er en del av NCE Systems Engineering og skal sette seks strategisk utvalgte leverandører til Kongsberg Maritime i stand til å møte bedriftens krav innen produktivitet, kvalitet og leveringspresisjon.

Vertskap for studieturen var Hoegeschool van Arnheim en Nijmegen (Høgskolen i Arnheim, HAN). I tillegg til deltakerne fra leverandørbedriftene og fra Kongsberg Maritime, deltok representanter fra Innovasjon Norge, VRI Industri Buskerud/Høgskolen i Sørøst-Norge og fra NCE Systems Engineering. De 15 deltakerne fikk først en hel dag opplæring i teorien bak QRM på høyskolen fra forskere som også jobber mot næringsliv. Den påfølgende dagen besøkte de to bedrifter som har tatt i bruk QRM. Turen ble støttet av VRI Industri Buskerud og av Innovasjon Norge.


QRM og Lean utfyller hverandre
QRM er utviklet for å brukes i situasjoner der Lean/Just-in-time/Kanban normalt ikke er så funksjonelt, nemlig i situasjoner som karakteriseres av stor variasjon og ordrestørrelse og antall produkter.– At QRM og Lean er to teorier som ikke kjemper mot hverandre, men utfyller hverandre, gir et godt utgangspunkt for å fortsette med forbedringsarbeidet. Norautron har stor variasjon på det som produseres og vi er i et marked som har behov for kortere leveransetid. Så for oss var denne turen lærerik, sier Thu i Norautron som er med i kompetanseprogrammet sammen med Oswo, Hadelandprodukter, Kristiansand Skruefabrikk og Mekaniske Verksted, FossTech og Flåtnes Elektro-Mek.Kompetanseprogram i Nederland
Joan Hvisman fra Bosch Hinges viser hvordan de overvåker QRM-prosessen ute i produksjonen. Foto: Truls E. Moe/NCE SE

Økt leveringspresisjon og redusert leveringstid

Deltakerne besøkte bedriftene Bosch Hinges i Doetinchem og Variass i Veendam.


Den elektromekaniske bedriften Variass fokuserte på å tilpasse kapasiteten etter aktuell belastning, samt å beholde kompetansen i eget hus fordi de har store volumvariasjoner over tid. Bosch Hinges har gjennomført en gjennomgripende forandring i sin planleggings- og styringsfilosofi.

Selskapet har 24 ansatte og produserer kundeunike hengsler i et stort antall varianter – både i funksjon og størrelse. De har ordrestørrelser fra 1 til maks 1 000. Deres omlegging til QRM omfattet blant annet omgruppering av maskinparken til selvstyrende celler, fokus på korte responstider og tett samarbeid mellom produksjonstilrettelegging, kundeoppdrag og produksjon. I tillegg innførte bedriften ulike Lean-verktøy.

– Forandringene har vært svært positivt. Vi har økt leveringspresisjon fra 60 til 96 %, redusert leveringstiden fra 6–8 uker til 1 ½–3 uker, redusert varer i arbeid med 50 % og fått mye bedre oversikt over produksjonen og pågående ordrer, sier Joan Hvisman og Robert Peters i Bosch Hinges.


Bildetekst: Professor Vincent Wiegel (spesialist på LEAN og QRM – HAN University of Applied Science) presenterer en gruppeoppgave for Øyvind Tangen (Hapro), Ole Christian Dalseth (Flåtnes), Lars Flåtnes (Flåtnes) og Erik Lundbekk (Hapro). Foto: Truls E. Moe/NCE SE