Fortsetter i to nye år
Skrevet 04.02.16Kompetanseprogrammet Network for Supplier Innovation har fått midler fra Innovasjon Norge til å fortsette i to nye år. Kongsberg Maritime inviterte derfor topplederne for utvalgte underleverandører for å fokusere på deres rolle i å bygge en god Lean-virksomhet.

Daryl Powell Kongsberg Maritime Foto: NCE Systems Engineering

Daryl Powell i Kongsberg Maritime Subsea (KMS) fortalte topplederne i leverandørbedriftene hvordan KMS jobber med Lean og kritiske suksesskriterier for å nå målene. Alle foto: NCE Systems Engineering

Kompetanseprogrammet Network for Supplier Innovation har fått midler for to nye år av Innovasjon Norge. Prosjektet er en del av NCE Systems Engineerings leverandørutvikling og skal sette seks strategisk utvalgte leverandører til Kongsberg Maritime i stand til å møte bedriftens krav innen produktivitet, kvalitet og leveringspresisjon.

Samarbeid gir ny innsikt i muligheter og utfordringer
– Vi har erfaring med at samarbeid mellom bedrifter gir inspirasjon, ny innsikt i muligheter og utfordringer og i noen tilfeller også nye forretningsmuligheter. En av bedriftene i prosjektet, Kongsberg Maritime, er en stor «krevende kunde» som bidrar aktivt med både innhold og i selve gjennomføringen. Etter vår vurdering gir dette prosjektet en ekstra positiv dimensjon både når det gjelder relevans og måloppnåelse, sier Britt Haraldsen i Innovasjon Norge.

– All erfaring viser at vi ikke oppnår varige effekter av denne typen kompetanseprogrammer uten at kulturen i bedriftene endres, sier hun.

Tydelige forventninger
Gjennom å støtte prosjektet i to nye år, ønsker Innovasjon Norge å signalisere tydelige forventninger om varige endringer i den enkelte bedrift og et tettere samarbeid mellom bedriftene.

– Vår støtte skal legge til rette for å bygge den tilliten som er avgjørende for et fruktbart samarbeid, og gi bedriftene kompetanse, støtte og inspirasjon til å gjennomføre en systematisk og langsiktig endringsprosess, sier Haraldsen, som sitter i prosjektets styringskomité sammen med daglig leder i NCE SE Torkil Bjørnson, Jerry Ojala og Kjell Gjestad fra Kongsberg Maritime Subsea. 

Lean viktig for å eliminere sløsing
– Det er urolige tider. Halvparten av vår kostnadsbase kommer fra underleverandørene, og dermed må vi holde fokus på det innkjøpsstrategiske. Lean er viktig for å eliminere sløsing i verdikjeden. Kongsberg Maritime Subsea vil bli en Lean-bedrift, og derfor forventer vi at dere som underleverandør hjelper oss å bygge en Lean-orientert verdikjede, sa Kjell Gjestad, Vice President, Supply Chain, Subsea Division i Kongsberg Maritime til deltakerne på årets første toppledersamling i Network for Supplier Innovation i Horten.

Fokus på suksess med kulturendring
Vedvarende Lean-fokus er en overordnet ambisjon hos Kongsberg Maritime Subsea for å møte den globale konkurransen.

– Lean-implementering er en kulturendring i enhver bedrift. Deres lederteam er sentrale for å få suksess med implementering av denne endringen. Dere må sørge for å bygge en Lean-virksomhet, og hvor en hele tiden jobber med kontinuerlig forbedring slik at en fjerner all form for sløsing. De tre ledersamlingene i år vil derfor fokusere på hvordan dere best skal få dette til, sa Gjestad.

Gilje Tre Foto NCE Systems Engineering
Gilje Tre ble Årets Lean-virksomhet i Norge i 2015. Kennet Gilje delte bedriftens erfaringer om hvordan ledergruppen har arbeidet systematisk for å nå det nivået de har i dag.

Seks strategisk utvalgte underleverandører
De seks leverandørene som er med i kompetanseprogrammet er Oswo, Hadelandprodukter, Kristiansand Skruefabrikk og Mekaniske Verksted, FossTech, Flåtnes Elektro-Mek og Norautron,

SINTEF Raufoss manufacturing (SRM) er faglige rådgivere i prosjektet. Knut Sandbakken fra SRM gikk igjennom Toyotas 14 prinsipper for topplederne:

Lean må sitte i ryggmargen
– Les disse prinsippene og tenk: Hvordan er dette hos oss? Hvordan kan vi gjøre dette hos oss? Mange opplever tøffe tider nå, men vi kan ikke ta pause fra Lean-arbeidet. Tempoet kan variere, men vi kan ikke kutte helt. Om Lean sitter i ryggmargen hos samtlige ledere og medarbeidere, takler vi kriser bedre også, sa Knut Sandbakken ved SRM.

I løpet av 2016 skal Norautron være pilotbedrift i Network for Supplier Innovation-prosjektet og utføre en selvevaluering basert på Toyotas 14 prinsipper. De vil bli fulgt opp av SRM.

Toppledersamling Network for Supplier Innovation Foto NCE Systems Engineering
Deltakerne på toppledersamling i Network for Supplier Innovation: (f.v.) Kjell Gjestad, Kongsberg Maritime Subsea (KMS); Tor Berthelsen, Kristiansand skruefabrikk og Mek. Verksted, Steven Foss og Bård Skisaker, Fosstech; Kjell Sigve Kvalavåg, 
Sintef Raufoss Manufacturing (SRM); Øyvind Tangen, Hadelandprodukter; Ole Christian Dalseth, Flåtnes Elektro-Mek;  Phong van Nguyen, Kristiansand skruefabrikk; Daryl Powell, KMS; Conny Svensson, SRM; Tarald Nomeland, Oswo; Ellen Aase Thu og Håvard Østby, Norautron; Knut Sandbakken, SRM; Sjalg Mortvedt, Oswo; Britt Haraldsen, Innovasjon Norge; Truls E. Moe, NCE Systems Engineering;  Erik Lundbekk, Hadelandprodukter; Jon Harald Tune og Kennet Gilje, Gilje Tre.