Forskningsrådet ble imponert
Skrevet 14.04.16Kompetanseklyngen på Kongsberg får svært god attest etter at Forskningsrådets avdeling for innovativt næringsliv var på besøk. – Vi kjenner Kongsberg godt. Dette er absolutt en av de mest viderekommende klyngene, sier Sander J. Tufte i Forskningsrådet.

Forskningsrådet hos GKN

NCE SE var vertskap da Avdeling for innovativt næringsliv i Forskningsrådet var på besøk i Kongsberg. Her er gjestene på omvisning hos GKN Aerospace Norway AS. Foto: Cathrine Kvitnes/GKN Aerospace Norway AS

Da forskningsrådets nyopprettede avdeling for innovativt næringsliv hadde sin første samling, besøkte de teknologiindustrien på Kongsberg. NCE Systems Engineering var vertskap for delegasjonen.

– Det er fantastisk å se hva som er skapt, og hvilket fremtidsfokus som settes. Vi er spesielt imponerte over delingen av kunnskap og teknologi som praktiseres. Det skjer både internt mellom bedriftene i klyngen, men også med andre klynger og bedrifter i Norge og utlandet, sier avdelingsdirektør Sander J. Tufte i Forskningsrådets divisjon for innovasjon.

Han mener at klyngen på Kongsberg har et konkurransefortrinn siden bedriftene sikrer sin kompetanse gjennom systematisk forskning og utvikling.

Omstillings-DNA
Det er sterkt fokus på omstilling i norsk næringsliv for tiden. Spesielt innenfor oljesensitive næringer, men også generelt.

– I Kongsberg har omstilling vært et mantra fra dag én, sier Tufte, og fortsetter: Her driver de jo kontinuerlig omstilling. Det ligger på en måte i både ledelsens og de ansattes DNA. Dette ser vi i Kongsbergklyngen, men også på Raufoss. Her har andre næringer mye å lære, slår avdelingsdirektøren fast.

Krevende kunder
GKN Aerospace Norway AS er én av bedriftene i Kongsberg som har fått midler fra Forskningsrådet. Derfor var et besøk hos GKN spesielt interessant for å se hvordan forskningsmidlene er brukt.

– Det er spennende å se innsiden av GKN Aerospace Norway, og de produktene de leverer. Med så høye kvalitetskrav til produktene, er det imponerende, sier Tufte.

– Du gir god attest?

– Det fortjener de. Bedriften har noen av verdens mest krevende kunder, og det setter bedriftens leveranseevne på prøve hele tiden, sier Tufte.

Forskningsrådets avdelingsdirektør forteller at avdelingen hadde en debrief etter besøket. Delegasjonen er opptatte av hva det de opplevde, så og hørte på Kongsberg betyr for fremtiden til norsk industri – og hvilken rolle Forskningsrådet spiller i denne utviklingen.