Forprosjektet er i gang
Skrevet 18.12.15Klyngene på Kongsberg, Raufoss og Halden er i gang med forprosjektet til programmet ”Klyngene som omstillingsmotor”. Målsettingen er å sette fart og kraft i omstillingen av norsk industri.

Foto: Christian Mauno, Laagendalsposten

Over 30 personer deltok i workshopen på Kongsberg som ble arrangert av NCE SE og Norsk Industri. Foto: Christian Mauno/Laagendalsposten

– Vi har gjennom de seneste månedene hatt jevnlige arbeidsmøter med NCE Raufoss og NCE Smart Energy i Halden, sier daglig leder Torkil Bjørnson i NCE Systems Engineering (NCE SE) på Kongsberg.

De tre klyngene er piloter i omstillingsprogrammet som ble lansert av næringsminister Monica Mæland (H) i høst. ”Klyngene som omstillingsmotor” baseres på norske, menneskeskapte fortrinn, smart bruk av nye teknologier og en proaktiv delingskultur.

– Det handler kort og godt om å bidra til å skape et robust norsk næringsliv i fremtiden. Vi er inne i en krevende omstillingstid hvor vi må se langt frem og ruste oss på en fleksibel og innovativ måte, sier Bjørnson.

Workshop
For kort tid siden ble det arrangert en stor workshop på Kongsberg hvor NCE SE og Norsk Industri var arrangør. Over 30 deltakere diskuterte fremtiden, og hvilke utfordringer som venter industrien.

– Denne workshopen var et viktig ledd i arbeidet med omstillingsprogrammet, sier Bjørnson.

Fagsjef Katrine Vinnes i Norsk Industri var en av foredragsholderne under workshopen på Kongsberg. Hun la frem ”Industry Futurum”, som er Norsk Industris plan for å kartlegge hva Industri 4.0 vil bety for Norge og norsk industriproduksjon.

Representanter for Kongsberg Gruppen, Kongsberg Automotive, GKN Aerospace og NCE SE var også på talerstolen under seansen.

– Hensikten med denne dagen er å finne ut hvordan dette lille landet med så høy kompetanse kan finne sin nisje slik at vi fortsatt kan drive verdiskapning, sa Bjørnson til lokalavisen Laagendalsposten. – På Kongsberg har vi tradisjon for å utnytte teknologi som en fordel, og vi er flinke til å dele vår kunnskap. Denne delingskulturen blir fortsatt utrolig viktig i tiden som kommer, sier han.

Langsiktighet
Utover vinteren vil det bli avholdt flere arbeidsøkter og samlinger som skal skape innhold i omstillingsprogrammet. Klyngene jobber samtidig målrettet sammen med Innovasjon Norge og industriaktørene for å få programmets langsiktige finansiering på plass.

Pilot-klyngene har definert sine styrker inn i programmet. NCE SE på Kongsberg har fokus på Systems Engineering og innovasjonskraft, NCE Raufoss spisser seg mot produktivitet og automasjon, mens NCE Smart Energy i Halden har hånd om Big Data og digitalisering.

– Sammen utvikler vi så en samhandlings- og spredningsarena hvor resultatene fra den enkelte klynge sys sammen, danner synergier og kompetanse deles med andre industriaktører, sier Torkil Bjørnson.