Fokus på fremtidskrav
Skrevet 14.11.16– Vi har et sterkt fokus på å utvikle bedriftens konkurransekraft for fremtiden. Det krever mye av oss, sier direktør for HR og organisasjonsutvikling Willy Holdahl i GKN Areospace Norway.

Kongsberg Summit

Direktør for HR og organisasjonsutvikling Willy Holdahl fortalte om endringsstrategien til GKN Aerospace Norway. Alle foto: Per Skøien/NCE SE

I 2016 ble GKN Aerospace Norway kåret til Norges smarteste industribedrift. Under næringslivskonferansen Kongsberg Summit snakket direktør Willy Holdahl om hvordan bedriften jobber, og rigger seg for fremtiden.

– Vi produserer komplekse flymotorkomponenter. Det har vi planer om å fortsette med lenge på Kongsberg. Vi er hele tiden opptatt av endring, og strategien vår er satt i et tydelig system for å øke vår konkurransekraft for fremtiden. Det stilles stadig strengere krav til oss som bedrift, og til medarbeiderne våre i fremtidens marked, sier Holdahl.

Endringsstrategien til GKN Aerospace Norway er døpt ”Take Off 2018”, og Holdahl er tydelig på at bedriften trenger spisskompetent arbeidskraft i årene som kommer.

– Vi trenger folk i hele rangen; både fagarbeidere, teknikere, ingeniører, sivilingeniører og doktorgradsingeniører. Vi skal drive en effektiv utnyttelse av teknologien, og utvikle vår evne til å ta ny teknologi i bruk, sier Holdahl.

Kongsberg Summit
Haldor Husby fra Data Respons holdt foredrag om innovasjoner som oppstår som følge av feil. Her i samtale med konfransier Ole André Siversen.

Innovasjon etter feil
Under Kongsberg Summit 10. november fikk flere av bedriftene i Kongsbergklyngen vise seg frem fra scenekanten.

Ingeniør Haldor Husby fra Data Respons leverte det spennende foredraget ”Innovasjon som følge av feil”. Husby understreket læringen som ligger i å gjøre feil i forskningen, og viste til at store gjennombrudd som for eksempel oppdagelsen av penicillin ble gjort som følge av feil.

– Man oppdager plutselig noe, mens man egentlig ser etter noe annet. Det kan lede til viktig teknologiutvikling. Mellom 33 og 50 prosent av all vitenskapelig oppdagelse er uventet, fortalte Husby.

Kongsberg Summit
Direktør i Kongsberg Defence & Aerospace Terje Bråthen (t.h.) snakket varmt om potensialet til kompositt-materialet nå og i fremtiden.

Fremtidens materialer
Direktør i Kongsberg Defence & Aerospace, Terje Bråthen, er sjef for divisjon Aerostructures på Arsenalet. Bråthen viste konferansedeltakerne hvorfor Kongsberg Gruppen har definert kompositt som fremtidens materiale.

– Nesten alt det utvendige man ser på det nye jagerflyet F-35 er laget i kompositt. Og en del av dette produserer vi på Arsenalet. Kompositt er kort fortalt to eller flere materialer som blandes sammen, og hvor sluttproduktet blir bedre, sterkere og lettere enn de enkelte materialene alene, sier Bråthen.

Bråthen er glad for samarbeidet mellom NCE Systems Engineering, Buskerud fylkeskommune og ulike utdanningsinstitusjoner for at det er blitt etablert et bredt utdanningstilbud innenfor komposittfaget på Kongsberg.

– Vi har fått til et økosystem for komposittutdanning i Norge. Nå tilbys dette på alle nivåer fra videregående skole til høyskolenivå. Dette er veldig viktig. Vi ser stort behov for å ansette personer med denne kompetansen fremover, sier Bråthen.

Kongsberg Summit
Administrasjonssjef Laura Helene Sletbakk i Kongsberg Space & Surveillance ga tilhørerne et interessant innblikk i den praktiske nytten vi har av satellitter.

Satellitter i hverdagen
Kongsberg Gruppen har en betydelig posisjon i norsk og europeisk romfart. Administrasjonssjef Laura Helene Sletbakk i Kongsberg Space & Surveillance snakket engasjerende om satellitter og romforskning under konferansen.

– I dag finnes det cirka 1 500 aktive satellitter i verdensrommet. De brukes i hovedsak til telekommunikasjon, jordobservasjon, navigasjon, vitenskap og overvåkning av skipstrafikk, sier Sletbakk.

Hun viste hvilken praktisk nytte satellittene har for oss i hverdagen, både i forhold til værdata og posisjonseringsteknologi, men også som praktisk redskap innen miljøovervåkning og mulighet til for eksempel å avsløre tyvfiske.

Sletbakk fortalte og viste en imponerende film om hvilken rolle Kongsbergbedriften spiller i europeiske romprogrammer som for eksempel EXOMARS-prosjektet til planeten Mars. Hun uttrykte fra scenen bekymring overfor den foreslåtte reduksjonen av penger til romfart i neste års statsbudsjett.