Fokus på fornyelse og vekst gjennom klyngesamarbeid
Skrevet 14.11.16Programmet ”Klynger som omstillingsmotor” er godt i gang med sitt utviklingsarbeid. Miljøene fra Kongsberg, Halden og Raufoss møtes regelmessig for å skape konkret innhold i programmet.

Workshop klyngesamarbeid

”Klynger som omstillingsmotor” jobber godt sammen på tvers av geografi og fagområder. Fra venstre: Jon Sandvik (forskningssjef NCE Raufoss), Torkil Bjørnson (daglig leder NCE SE på Kongsberg), Ole Gabrielsen (daglig leder NCE Smart Energy Markets i Halden), Leif Næss (leder for kunnskapsutvikling i NCE SE) og Jon Vidar Knold (partneransvarlig NCE Smart Energy). Foto: Per Skøien/NCE SE

– Vi jobber nå med å detaljere hvordan programmet skal fungere i praksis. Arbeidet handler om å konseptualisere og finne ut hvordan tilbudet kan styrkes i ulike samarbeidsformer med hverandre, sier daglig leder Torkil Bjørnson i NCE Systems Engineering (NCE SE) på Kongsberg.

”Klynger som omstillingsmotor” ble lansert av næringsministeren i fjor høst, og er initielt et samarbeid mellom Innovasjon Norge og NCE SE på Kongsberg, NCE Raufoss og NCE Smart Energy Markets i Halden. Målsettingen er å bidra til å skape fornyelse og vekst i SMBer og øvrig næringsliv.

– Dette målet skal vi nå gjennom kompetanseheving og utdanning, ulike workshops og konkrete klynge- eller bedriftsprosjekter, sier Bjørnson.

Omstillingsprosjekter er i realiteten utfordrende endringsprosjekter, og det er viktig å avklare hvorfor prosjektet skal startes og hva som skal oppnås, før man beskriver hvordan. I en slik avklaringsprosess er elementer fra Systems Engineering sentrale. Mange faller for fristelsen til å hoppe rett på løsningen, dvs hvordan. Forankring i bedriftenes ledelse er derfor en fundamental forutsetning for å lykkes.

Han kan allerede vise til at programmet har gjennomført opplæringstiltak, blant annet i Ulsteinvik.

Godt samarbeid
Målet om fornyelse og vekst er forankret i klare fokusområder: Systeminnovasjon og økt produktivitet er to sentrale punkter.

– Så er det avgjørende å utnytte digitalisering og nye teknologier for å oppnå disse to, sier Torkil Bjørnson. – Derfor passer disse tre klyngenes kompetanseområder så godt sammen.

Nylig hadde programmet arbeidsmøte på Kongsberg, og Bjørnson er meget godt fornøyd med samarbeidsklimaet mellom aktørene fra Halden, Raufoss og Kongsberg.

– Vi jobber veldig godt sammen, og fremstår virkelig som ett team, sier han.

Finansiering
Torkil Bjørnson forteller at Innovasjon Norge har uttalt at Klyngene som omstillingsmotor er et stort og viktig satsningsområde i 2017.

– Det er derfor viktig at vi raskt får på plass den endelige finansieringen av programmet gjennom Innovasjon Norge. Det er positivt at det ligger inne en økning i bevilgningen til klyngeprogrammet merket omstiling i forslaget til neste års statsbudsjett, selv om jeg mener den skisserte økningen er altfor liten. Derfor må vi nå jobbe sammen for å rammene store nok, sier Bjørnson.