Etterlysning: FoUI-eksperter
Skrevet 03.08.15Høgskolen i Buskerud og Vestfold satser ytterligere på forskning, utvikling og innovasjon. Nå planlegger høyskolen å ansette, i første omgang, seks FoUI-eksperter fra den regionale industrien for å styrke dette arbeidet allerede i høst.

Forskningsbilde_500x300_HBV

Foto: Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Prosjektet har som mål å øke antallet etablerte forskningsprosjekter mellom HBV og næringslivet i Buskerud og Vestfold. På høyskolens nettside beskrives prosjektet bredt. Det er Stig Wahlstrøm i HBV som skal lede satsingen.

NCE Systems Engineering (NCE SE) på Kongsberg er en av referansepartnerne i prosjektet. I tillegg er NCE Micro- and Nanotechnology, Vestfold fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Forskningsrådet og Innovasjon Norge også referansepartnere.

Daglig leder Torkil Bjørnson i NCE SE ønsker prosjektet velkommen.

– Dette er helt i tråd med vårt ønske om å jobbe frem innovasjon og utvikling i tett samarbeid mellom industrien og utdanningsinstitusjonene, sier Bjørnson.

Millioninnsats
HBV legger tre millioner kroner på bordet for å sette prosjektet i gang. Pengene skal brukes til å ansette sentrale personer fra næringslivet i deltidsstillinger hos HBV for å jobbe med FoUI (Forsknings-, utvikling- og innovasjonsarbeid). Disse FoUI-ekspertene vil få som arbeidsoppgave å etablere nyttige forskningsprosjekter for bedriftene.

På sine nettsider skriver HBV at de sammen med bedriftene i regionen ønsker å hente ytterligere finansiering til relevante forskningsprosjekter hvor bedriftene og høyskolen sammen kan løse utfordringer i næringslivet. Ønsket er at partene sammen finner samarbeidsprosjekter hvor eksisterende kunnskap i bedriftene knyttes sammen med HBVs kompetanse og fasiliteter. På denne måten kan dette skape ny næring eller verdi i nye segmenter.

Høyt nivå
Rektor Petter Aasen ved HBV er tydelig på ambisjonene for prosjektet.

– FoUI-ekspertprosjektets ambisjon er å styrke nyskapning, næringsutvikling og verdiskapning i vår region gjennom industrinær og næringsrettet forskning på høyt internasjonalt nivå. Prosjektet skal styrke HBV som regional kunnskapsaktør, sier rektor Aasen på skolens nettside.

Nå ønsker prosjektleder Stig Wahlstrøm tips fra næringslivet om kandidater til jobbene som FoUI-eksperter. Ekspertene må kjenne en bedrift og har gode ideer til relevante prosjekter.

Mer informasjon om prosjektet finnes på HBVs nettside.