Et skoleeksempel på samarbeid
Skrevet 13.11.15Komposittutdanningen på Fagskolen Tinius Olsen er nå godkjent som den eneste i Norge. Og snart står et moderne komposittlaboratorium klart for studentene. Teknologiindustrien er en viktig medspiller.

Komposittlab Krona

Komposittlaben er fremdeles en byggeplass, men Jonny Pettersen på Fagskolen Tinius Olsen (i midten) sier avtalen er å ha den ferdig 1. desember i år. Laboratoriet skal brukes av elever og studenter helt fra videregående skole, via fagskole og inn på høyskolenivå. I tillegg forventes etterspørsel om tilgang i forbindelse med forskningsoppgaver.

– Vi hadde aldri kommet så langt i prosessen hadde det ikke vært for næringslivet, fylkeskommunen, kommunen, høyskolen og NCE Systems Engineering (NCE SE), sier adjunkt og teamleder Jonny Pettersen på fagskolen. Han har vært sentral i utviklingen av faget og laboratoriet.

Komposittutdanningen er nå godkjent av Norsk Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT). Høsten 2015 har fagskolen ti elever som tar utdanningen, mens høyskolen har 50 studenter som tar kompositt som valgfag.

– NCE SE har vært en fødselshjelper og er en pådriver for å sikre implementering av utdanningen ved å utvikle pedagogiske ressurser, rekruttering av studenter og tilstrekkelig med lærlingplasser i norsk industri, sier Pettersen.

– Hele komposittsatsingen er et glimrende eksempel på samarbeid mellom offentlige og private aktører og mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet, sier daglig leder i NCE SE, Torkil Bjørnson. – Med den sterke motivasjonen og behovet fra regionens industri ligger forholdene for suksess meget godt til rette på Kongsberg. Bjørnson understreker at dette resultatet neppe hadde vært mulig uten prosjektet Kongsbergskolen som arena.

Komposittstudie HBV og Fagskolen Tinius Olsen
I år har fagskolen totalt ti elever som tar komposittutdanningen. Høyskolen har 50 studenter som tar kompositt som valgfag. Begge foto: NCE SE

Formidabelt spleiselag
Næringsmiljøene på Kongsberg og Raufoss, med tilhørende videregående skoler, tekniske fagskoler og høyskoler, har siden 2013 utviklet og startet opp utdanning innen plast- og komposittfaget.

Med støtte fra Innovasjon Norge og næringslivet, har de tekniske fagskolene på Kongsberg og Gjøvik utarbeidet fagplaner og undervisningsmateriell. Fagskolen og høyskolen på Kongsberg ble høsten 2015 samlokalisert i Krona, det nye kultur- og kunnskapssenteret. Der har Buskerud fylkeskommune bidratt med over 13 millioner kroner for å realisere laboratorielokaler inkludert kompositt, mens Kongsberg Gruppen har donert en autoklav (en herdeovn), rulleporter og slipebord til nærmere 1,5 millioner kroner.

Tinius Olsen Company har levert utstyr for én million kroner. Det gjenstår fortsatt behov for mer laboratorieressurser/utstyr.

– NCE SE har spilt en nøkkelrolle i målet om å etablere utdanningen sammen med Innovasjon Norge, sier direktør Terje Bråthen i Kongsberg Aerostructures. Han understreker også betydningen av at fylkeskommunen på rekordtid fant arealer til laboratoriet i Krona.

Sterkt ønske fra næringslivet
Komposittutdannelsen og -laben var et sterkt ønske fra lokalt næringsliv. Kompositt- og plastmaterialer tas i økende grad i bruk på nye områder der metaller tidligere var rådende. Fremst i utviklingen er bil- og luftfartsindustrien. NCE Systems Engineering har nå søkt midler til videre implementering fra Buskerud fylkeskommune. Aktivitetene skal sikre søkere til utdanningen, rekruttere lærlingplasser i bedrifter, utvikle lærerressurser og læringsmateriell og forsterke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv ytterligere.